Hvidovre opsporer småbørns mistrivsel tidligt

Hvidovre opsporer småbørns mistrivsel tidligt

Hvidovre: I løbet af de kommende fire år vil stort set alle pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere i Hvidovre Kommune blive efteruddannet i forældresamarbejde, skriver kommunen.

De 300-400 frontmedarbejdere på 0-6 års området skal bl.a. lære at observere og beskrive børns adfærd og tage de svære samtaler med forældrene, når et barn ikke trives.

Efteruddannelsen er sammen med en ny fast procedure for trivselsvurderinger det seneste skud på stammen i Hvidovre Kommune, som - efter eget udsagn - er en af de få kommuner, der i børnesager arbejder 100 pct. efter den såkaldte 'Sveriges-model'. Modellen bygger på, at mistrivsel og problemer skal forebygges tidligt, og at løsninger skal være mindst muligt indgribende for barnet og familien.

De nye tiltag betyder, at alle 0-6 årige i kommunens institutioner to gange om året vil få vurderet deres trivsel af de pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, sundhedsplejersker, tandplejere m.fl., der møder dem i hverdagen, og at medarbejderne vil få faglig sparring, så de kan varetage opgaven.

Den nye arbejdsform kaldes TOPI - opkaldt efter 'tidlig opsporing og indsats' – og er udviklet i samarbejde mellem Hvidovre og fire andre kommuner, KORA, Danmarks Evalueringsinstitut og Rambøll Management. Metoden bliver understøttet af et særligt IT-system, der sikrer systematik i møderne mellem de fagfolk, der er omkring familien og barnet.

Til de helt små børn supplerer Hvidovre Kommune med ADBB-metoden (Alarm Distress Baby Scale), som er beregnet til spædbørn og udviklet til børnelægeundersøgelser. Metoden vil bl.a. blive brugt af kommunens sundhedsplejersker.

12. august 2016