Børnerådet efterlyser mere og bedre inddragelse af børn og unge

Alt for mange børn og unge oplever, at der bliver truffet beslutninger hen over hovedet på dem, eller at der bliver igangsat indsatser uden et egentligt børneperspektiv.

For at sikre, at børn og unge bliver inddraget i de forhold, der er relevante for dem, udgiver Børnerådet i dag en håndbog i inddragelse af børn og unge. Bogen er en håndsrækning til alle, der arbejder med børn og unge i deres hverdag.

Børn har ret til at blive hørt og til at sige deres mening. Det står skrevet i Børnekonventionen, i flere danske lovgivninger, og det er udgangspunktet for det børnesyn, som Børnerådet er formet af. Derfor udgiver Børnerådet en håndbog i inddragelse af børn og unge. Bogen er blevet til med støtte fra VELUX FONDEN som en del af projektet ’Børn som eksperter’, hvor forskellige grupper af børn og unge de sidste tre år har udtalt sig som eksperter om deres hverdag.

Børnerådets formand Per Larsen efterlyser mere og bedre inddragelse af børn og unge: ”Vi oplever stadig rigtigt mange børn og unge, der ikke bliver inddraget i forhold, som er relevante for dem selv. Og vi oplever rigtigt mange områder på det børnepolitiske og børnefaglige felt, hvor inddragelse ville have hævet kvaliteten af børns hverdag generelt eller af et konkret slutresultat.”

Derfor er han også stolt og glad over at kunne videregive Børnerådets erfaringer: ”Børneinddragelse er omdrejningspunktet, når vi gennem undersøgelser med og om børn sætter fokus på forskellige aspekter af børneliv, peger på lovgivningsmæssige huller eller uhensigtsmæssigheder i praksis. Og det er vores klare erfaring, at der er rigtigt meget at hente, når man inddrager børn og unge – det giver fx bedre anbringelser, bedre behandlingsforløb for indlagte børn og unge og bedre trivsel i skoler og dagsinstitutioner.”

Bogen præsenterer Børnerådets bud på, hvordan man praktiserer god inddragelse. Den indeholder både grundlæggende perspektiver på, hvorfor man overhovedet bør inddrage, hands on-metoder til, hvordan man arbejder kvalificeret med børneinddragelse, og overvejelser i forhold til, hvordan man kan formidle børns stemme, så den får indflydelse.

Håndbogen kan købes på www.brd.dk

Af brd.dk

07. september 2016