Tønder etablerer netværk for anbragte børn

Sammen med Projekt Netværket vil Tønder Kommune give nuværende og tidligere anbragte børn og unge mulighed for at være sammen i netværksgrupper

TØNDER: Børn og unge, som er anbragt uden for eget hjem i Tønder Kommune, skal nu have mulighed for at få et fællesskab med andre børn og unge i samme situation. Derfor er kommunen gået i samarbejde med Projekt Netværket om at oprette netværksgrupper for både nuværende og tidligere anbragte børn og unge i kommunen, lyder det fra Tønder.

- Tanken med netværksgrupperne er at give de anbragte børn og unge et fristed, hvor de kan være sammen med andre, få nye venner, opleve en masse, dele erfaringer og komme på ture sammen, oplyser fagchef Heidi Andersen fra Børn- og Ungeafdelingen.

Derudover skal der i netværksgrupperne være tilbud om undervisning bl.a. om kost og ernæring, motion, mental robusthed og struktur på hverdagen. Denne del af tilbuddet står Børnehjælpsdagen for som en af samarbejdspartnerne i Projekt Netværket.

Der forsøges oprettet tre aldersopdelte grupper: En børnegruppe for de 11-15-årige, en ungegruppe for de 15-18-årige og en voksengruppe for de 18-29-årige.

 - Fællesskabet med andre med en tilsvarende baggrund kan give bedre trivsel og øget selvværd og dermed bane vej for bedre livskvalitet for de udsatte børn og unge. Vi håber derfor meget, at mange af vores plejefamilier vil støtte op om initiativet, siger Heidi Andersen.

  • Projekt Netværk er etableret af Plejefamiliernes Landsforening, i samarbejde med Børnehjælpsdagen og de kommuner, der ønsker at være med.
  • Mange anbragte børn og unge mangler sociale relationer og netværk. Derfor skal Projekt Netværket bidrage til at skabe fællesskaber, hvor de anbragte får bedre muligheder for at forstå, bearbejde og håndtere deres egen situation. Formålet er, at børnene og de unge oplever mere glæde, øget trivsel, indbyrdes omsorg og tro på egne og fælles ressourcer.
Af DKNyt

13. oktober 2016