Det virker, når vi støtter plejefamilierne fagligt

Plejeforældre får et bredere perspektiv på deres opgave og en bedre forståelse af barnet, de har i pleje, når de bliver hjulpet på vej med faglig sparring, skriver Ebbe Wendt Lorenzen fra Landsforeningen Livsværk.

Som plejeforældre forpligter man sig til et menneske, der bærer på en tungere bagage end de fleste drømmer om. Forholdet kan rumme konflikter og faldgruber, som er anderledes og mere komplekse end konventionelle familiers. 

Professor Inge Bryderup undersøger i øjeblikket de langsigtede virkninger af opvækstforløb hos plejefamilier. 

Siden Bryderup udtrykte stor bekymring til Altinget omkring faren for sammenbrud i underkvalificerede plejeforløb, har der verseret en diskussion omkring behovet for at højne plejeforældres faglige niveau.

Som svar på Bryderups opråb, udtrykker socialministeren den klare holdning, at plejefamilier ikke bør overprofessionalises og gøres til mini-institutioner. 

I Livsværk giver vi både Ea Krassel og Socialpædagogernes Verne Pedersen ret i, at viden og faglighed på ingen måde står i modsætning til det nærvær og den omsorg, som såvel plejefamilier som døgninstitutioner tilbyder børn og unge. 

Heldigvis bidrager Socialstyrelsen allerede til den faglige support af familieplejer. 

Ekspertisen skal nå helt ud til børnene
Initiativet hedder Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) og forløber som forsøgsprojekt over en to-årig periode fra 2015-17. Her kan plejeforældre deltage i ugentlige undervisningssessions, hvor de modtager information og træning i pædagogiske værktøjer og får hjemmeopgaver, som bliver fulgt op på gennem ugentlige opringninger. 

Resultatet er blandt andet en mere nærværende kontakt med konsulenter, ordentlig informering mellem hjem og sagsbehandlere samt netværksdannelse mellem plejefamilier. Alle ting, der dæmmer op mod sammenbrud af plejeforløb.

Hos familieplejeorganisationen FABU, som samarbejder tæt med Livsværk, er der gode erfaringer med forsøgsprojektet. Oplevelsen er, at en introduktion til faglige refleksioner giver plejeforældrene bredere perspektiver på opgaven og åbner for en mere nuanceret forståelse af det barn, de har i pleje hos sig. 

Den faglige ekspertise på socialområdet udvikler sig, og i takt med at vi bliver klogere på problemstillingerne, giver det også kun mening, at den nye viden, vi får, kommer plejeforældrene og i sidste ende plejebørnene til gode. 

Dokumentation og effektmåling en afgørende del af Livsværks arbejde. Vi venter med stor interesse på resultaterne af Inge Bryderups forskning, og vi bifalder den debat, hun har vækket om emnet. 

Af Ebbe Wendt Lorenzen, Generalsekretær i Landsforeningen Livsværk

28. oktober 2016