Kommuner vil anbringe flere børn hos deres familie for at spare penge

Kommuner vil anbringe flere børn hos deres familie for at spare penge

Økonomiske mål om at anbringe udsatte børn hos f.eks. bedsteforældre er på kant med loven, vurderer professor.

Flere kommuner er begyndt at fokusere mere på økonomi, når de planlægger, hvordan udsatte børn skal anbringes, hvis de ikke kan bo hos forældrene pga. f.eks. omsorgssvigt eller misbrug.

I budgetdokumenter, som Jyllands-Posten har gennemgået, lyder mantraet, at flere børn og unge skal anbringes i deres netværk – hos f.eks. bedsteforældrene. Bl.a. i Syddjurs Kommune, som har fokus på »øget brug af netværkspleje med henblik på at reducere udgifterne til anbringelser«. Og i Næstved, hvor »billige anbringelsesformer som netværkspleje« skulle bidrage til at holde budgettet i 2015.

Mens udgifterne ved at anbringe i netværksfamilier, der er ulønnede, typisk er under 200.000 kr. om året, er prisen i en almindelig plejefamilie ca. 400.000 kr. årligt. En institutionsplads kan koste over 1 mio. kr. om året.

Det er bredt anerkendt, at det er bedst for nogle børn at være anbragt i netværket. Alligevel vurderer professor Inge Bryderup, Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet, at kommunerne balancerer på kanten af loven.

»Ifølge loven skal man altid anbringe ud fra en undersøgelse af det enkelte barns behov. Man gør det stik modsatte, hvis man af princip anvender familie- eller netværkspleje,« siger hun.

Anne-Dorthe Hestbæk, forskningschef for Børn og Familie i SFI, finder økonomivinklen »betænkelig« og understreger betydningen af at anbringe rigtigt, så man undgår at flytte barnet igen.

»Bliver opvæksten forstyrret af for mange brud, har man dårlige forudsætninger for at kunne tage ansvar og indgå i nære relationer senere i livet,« siger hun.

I Syddjurs Kommune fastholder Per Zeidler (LA), formand i udvalget for Familier og Institutioner, at barnets tarv altid kommer først – »ellers får forvaltningen med mig at bestille«.

Socialminister Karen Ellemann har tiltro til, at kommunerne handler ansvarligt.

Af JP

30. oktober 2016