Anbragte børn og unge mangler handleplaner

Anbragte børn og unge mangler handleplaner

Ombudsmanden kritiserer kommuner for ikke at have udarbejdet handleplaner eller afleveret dem til barnets anbringelsessted

Kommuner skal udarbejde handleplaner for anbragte børn og unge. Og de skal sørge for at aflevere relevante dele af planerne til børnenes institutioner. Men det sker ikke altid, konstaterer ombudsmanden efter, at Ombudsmandens Børnekontor har været på tilsynsbesøg på en række døgninstitutioner for anbragte børn. 

- En handleplan indeholder helt afgørende information om barnet, herunder mål for barnets udvikling og trivsel. Derfor er det meget vigtigt, at kommunerne udarbejder handleplaner. Og det er lige så vigtigt, at anbringelsesstedet kender planerne, sådan som det blev fastslået med en lovændring for nogle år siden, siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. 

I forlængelse af Børnekontorets besøg har ombudsmanden udtalt kritik af nogle kommuner, fordi de ikke har udarbejdet handleplaner eller afleveret planerne til anbringelsesstederne. Også Ankestyrelsen og Rigsrevisionen har tidligere peget på fejl i kommunerne vedrørende handleplaner for anbragte børn og unge.

Det fremgår ikke af Ombudsmandens udtalelser, hvilke kommuner der ikke har levet op til reglerne.

Af DKNyt

23. november 2016