Hver femte kontanthjælps­modtager har været anbragt

Hver femte kontanthjælps­modtager har været anbragt

Og hver tredje mellem 18 og 37 år har haft mindst én forebyggende foranstaltning som barn eller ung, viser ny undersøgelse

32,7 pct. af alle, der modtog kontanthjælp pr. 1. kvartal 2015 i alderen 18-37 år har haft mindst en børne- eller ungesag vedrørende en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning frem til 23-års alderen.

Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der også når frem til, at det er fire gange så mange som blandt alle 18-37-årige i befolkningen, hvor andelen kun er 8 pct.

Undersøgelsen viser derudover, at 20 pct. eller op imod hver femte kontanthjælpsmodtager har været anbragt som barn. Til sammenligning gælder det kun for ca. 5 procent af befolkningen i samme aldersgruppe.

Hvad forebyggelsessager angår, gælder det for hver syvende kontanthjælpsmodtager i aldergruppen, svarende til 14,2 pct., at de har har haft en forebyggelsessag frem til 15-års alderen. Det gælder kun for ca. 3 pct. af samme aldersgruppe i befolkningen som helhed.

Til sidst men ikke mindst viser undersøgelsen, at 15,1 pct. af kontanthjælpsmodtagerne har haft en sag om en forebyggende foranstaltning, der  fx både være en kontaktperson, aflastning i hjemmet, men også økonomisk støtte til efterskoleophold.

Læs hele analysen her

Af DK NYT

01. juni 2017