Anbragte børn trives bedre i plejefamilie end på institution

Anbragte børn trives bedre i plejefamilie end på institution

Over ni ud af ti anbragte børn trives i deres plejefamilie. Tallet er væsentligt lavere på døgninstitutioner. Foreløbig ingen forklaring på regionale forskelle på trivslen

Børn og unge der er anbragt i plejefamilier rundt om i landet, har det generelt godt lyder konklusionen i en rapport fra Børne- og Socialministeriet. Over ni ud af ti børn og unge svarer, at de 'har det godt' i deres plejefamilie, men på døgninstitutionerne er andelen kun seks ud af ti.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener, at det er naturligt, at der er forskel på børn og unge i plejefamilier og i døgninstitutioner.

- Det kan skyldes, at hvis man er på en døgninstitution, så har man typisk også nogle tungere problemstillinger med i bagagen. Man er også typisk i kontakt med behandlingssystemet, siger ministeren.

Ifølge rapporten er der regionale forskelle på trivslen i de danske døgninstitutioner. Eksempelvis har 68 pct. det godt på Fyn og kun 55 pct. i Jylland.

Børne- og socialministeren har også bemærket den geografiske forskel, men er umiddelbart 'ikke klar over, om vi kan hive noget mere data ud af undersøgelsen for at få en forklaring på, hvorfor det hænger sådan sammen'.

I 2015 var cirka 13.500 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. 

Ritzau

Af DKNyt/Ritzau

28. august 2017