Hvidovre Kommune truer med lønnedsættelser!

Ja så er endnu en kommune igang med generelle løn nedsættelser.

Dette sker desværre overalt i Danmark i øjeblikket. Hvidovre har "pludselig" opdaget, at de lønninger (vederlag) som gives ikke er blevet "opdateret". Derfor må plejefamilier i Hvidovre forvente en vederlagsnedgang på 1-2 vederlag. 2 vederlag svarer til en pludselig lønnedgang på mellem 33-40%!
Hvor i Danmark kan det ske at ansatte lønmodtagere får en lønnedgang på 33-40%?

Danmark er det mest velregulerede land rent lønmæssigt, alligevel har vi en gruppe på 5000 arbejdstagere som ikke har nogle rettigheder i forhold til deres job og lønforhold!

De samme mennesker skal tage sig af de mest udsatte børn i Danmark og kommunerne ønsker samtidig, at vi skal tage os af de børn som tidligere var på døgninstitutionerne som kommunerne også lukker. Der er noget her som slet ikke passer sammen - er der tale om ubegavede kommuner som saver den gren over som de selv sidder på? Jeg opfordrer politikerne - herunder regeringen til at finde en løsning som er lovfæstet som f.eks. funktionærloven. Funktionærloven er liberal i sin grundværdi og rimelig overfor både lønmodtager og arbejdsgiver. Vi skulle jo nødigt ende i en situation hvor markedet for plejefamilier skrumper ind til ingenting.

Plejefamilier er knyttet til deres børn og alligevel er jeg bange for at flere familier må kaste håndklædet i ringen og stoppe, fordi de ikke har råd til at arbejde fuld tid med udsatte børn.

venlig hilsen 
Plejefamiliernes Landsforening
Læs brevet fra Hvidovre kommune herunder

13. september 2017