Mangelfuld implementering af Barnets Reform er ikke godt nok

Flere dokumentarer om anbragte børn har fyldt mediebilledet.

Tak for at sætte fokus på dette vigtige emne. Det er trist at se, hvor mange anbragte børn der desværre alt for ofte må lide under urimelige forhold under deres anbringelse.

Desværre er problematikken ikke ny. Men fra politisk hold har vi allerede taget en lang række skridt for at forbedre forholdene for anbragte børn.

Nu mangler vi bare at se kommunerne implementere dem ordentligt. Det er et stort problem de steder, hvor det endnu ikke er sket. For mig at se er den manglende implementering af allerede vedtagne tiltag faktisk et af de største problemer på området.

Derfor er jeg heller ikke helt enig med socialrådgivernes Niels Christian Barkholt, når han kritiserer, at der skal dokumenteres for meget, og underretninger tager for lang tid. Forstå mig ret, jeg er enig i, at vi skal sikre, at bureaukratiet ikke tager overhånd. Men vi har altså set alt for mange eksempler på, at underretninger på børn ikke blev fulgt op med handling.

Der er eksempler, hvor der kunne ligge flere underretninger fra flere instanser på samme barn, som blev gemt og glemt, og i flere eksempler har det fået fatale følger for det pågældende barn. Jeg har kendskab til en sag, hvor det blev med døden til følge. Det er fuldstændig uacceptabelt.

Overgrebspakke strammer op
Det er netop derfor, vi har vedtaget overgrebspakken, som blandt andet strammer gevaldigt op på kravene til at følge op på underretninger om børn. Der var simpelthen ikke godt nok styr på underretningerne.

Nu skal der reageres inden for 24 timer. Det skal der, fordi vi skal sikre en hurtig indsats, når et barn eller en ung ikke har det godt. Jeg var selv forkæmper for dette under den daværende socialminister Karen Hækkerup.

Når det er sagt, så lytter jeg gerne til gode forslag. Vi kan altid blive klogere. Vi hører dog ofte på Christiansborg, at loven er god, hvis den bare blev fulgt.

Serviceloven rummer et hav af muligheder for hjælp og indsatser til familier og børn, herunder paragraf 11. Den såkaldte forebyggelsesparagraf.

Som jeg ser nogle af udfordringerne, så lukker systemet sig om sig selv, fejl og mangler ser ofte ikke dagens lys, fordi ingen tager ansvar. Ingen vil tage ansvaret for svigtet eller erkende de fejl, der bliver begået. Der mangler synlig ledelse i forvaltningerne, der mangler flere politikere, der tør stille kritiske spørgsmål til embedsværket. Der mangler konsekvenser ved lovbrud.

Barnets Reform er endnu ikke implementeret i alle 98 kommuner. Det er simpelthen ikke godt nok.

Flere borgere har henvendt sig til mig vedrørende autorisation på socialrådgiverområdet. Vi har det på sundhedsområdet. Skal vi måske også have det på socialområdet? Det er i hvert fald en tanke værd.

Jeg er helt enig i, at uddannelse og faglig viden er et vigtig element i arbejdet med udsatte børn. Her er der store mangler også i forhold til efteruddannelse, supervision m.m. på plejefamilieområdet.

Lad os i fællesskab finde de gode løsninger til gavn for dem, det hele handler om, nemlig de kære børn.

Af Af Karina Adsbøl (DF) Altinget

02. oktober 2017

Karina Adsbøl DF