logo-image
Et væsentligt projekt .

Et væsentligt projekt

 

Tønder: Mary Lorenzen er ansvarlig for anbringelser og plejefamilier i Tønder Kommune - Foranstaltningsleder, hedder titlen officielt. Hun er begejstret for projekt Netværket og for de gode muligheder det giver til de børn der deltager.

- Når børn og unge mødes i netværk, giver det dem et fællesskab som de ikke har til hverdag. Selvom de er anbragt i en familie, kan de godt føle sig ensomme, fordi de er helt bevidste om at de jo ikke bor i deres egen familie, forklarer Mary Lorenzen.

Anbragte børn har senere i livet ofte vanskeligt ved at få gennemført en uddannelse eller få livet til at fungere og derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at de anbragte børn.

Fællesskab styrker

- Når de er sammen med andre i samme situation. føler de sig ikke forkert. I netværket har alle en fælles historie og det giver dem en følelse af fællesskab, understreger foranstaltningslederen. Hun er glad for at der i det nye projekt også er blevet et netværk for plejefamilierne.

- Jeg har brug for at sige at vi i Tønder kommune har nogle fantastiske plejefamilier der gør et absolut fremragende arbejde, siger Mary Lorenzen og så efterlyser hun flere familier, der har lyst og overskud til at melde sig som plejefamilie eller aflastningsfamilie. Over hele landet er der en tendens til at der ikke er så mange der tilbyder sig og det er blevet sværere at rekruttere familier - også i Tønder Kommune.

Foranstaltningslederen er klar over at et projekt som Netværket ikke kan løse udfordringerne med hverken antallet af plejefamilier eller plejebørnenes udfordringer med skolegang og uddannelse, men håbet er at projektet kan være med til at vende tendensen.

Når børn og unge bliver del af et fællesskab, kan det være med til at skabe den robusthed der skal til, for at børnene har overskud og styrke til at komme i mål med skolegangen. Samtidig han netværket skabe gode historier om anbragte børn og derigennem måske få flere familier til at melde sig som interesserede.

Af Digeposten Tønder

21. januar 2019