Tvist mellem kommune og plejeforældre tvinger 12-årig dreng på institution: - Det gør mig bange

Tvist mellem kommune og plejeforældre tvinger 12-årig dreng på institution.

Se klippet med Jacob og Maria. PLF har været tæt indeover sagen og været i dialog med Guldborgsund om tvisten. Når der laves genforhandlinger af en kontrakt og man ikke umiddelbart kan nå til enighed, betragter kommunen kontrakten som opsagt også på trods af, at plejefamilien siger det modsatte og de gerne vil arbejde for kommunen. Kommunen kan hente barnet når de selv mener kontrakten er "opsagt", hvilket giver kæmpe problemer rent etisk. Barnet har ret til at blive hørt, biologisk familie har ret til at blive hørt, plejefamilien skal høres og barnet har ret til en advokat. Intet af dette kan lade sig gøre, når man "genforhandler" kontrakter på denne måde. I denne sag har plejefamilien faktisk accepteret prisen, men vil blot gerne have et bedre samarbejde. Det er rigtig godt, at Børns Vilkår er så klare i kritikken af barnets rettigheder, samme kritik har vi også rettet til Guldborgsund. Jeg håber for barnet og familien at man i sidste ende kan finde en løsning.

Se videoklippet her

 

 

 

Af Thomas Vorre

23. januar 2019