logo-image
ANTALLET AF UDSATTE BØRN OG UNGE ER STEGET

ANTALLET AF UDSATTE BØRN OG UNGE ER STEGET

STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE (TILLÆG) 2017 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
Der var 31. december 2017 registreret 53.066 udsatte børn og unge, som modtog mindst én social støtteforanstaltning fra kommunen. Det er en stigning på 3,0 pct. sammenlignet med 2016. Antallet af børn og unge, som modtog støtte i 2017, svarer til 3,5 pct. af alle 0-22 årige i Danmark. Stigningen fra 2016 til 2017 forårsages af flere forebyggende foranstaltninger og et mindre fald i antallet af anbringelser. De forebyggende foranstaltninger kan deles op i familie- og personrettede foranstaltninger. Antallet af familierettede foranstaltninger er steget 4,7 pct., mens de personrettede er steget med 1,7 pct. Antallet af anbragte børn er faldet med 1,1 pct.

Læs hele statistikken her

 

 

Af Danmarks Statistik

24. januar 2019

Danmarks Statistik