logo-image
Færre børn bliver anbragt uden for hjemmet - og en større andel kommer i plejefamilier

Færre børn bliver anbragt uden for hjemmet - og en større andel kommer i plejefamilier.

Ny undersøgelse fra Børne- og Socialministeriet viser, at antallet af anbragte børn og unge fortsat er faldende. Samtidig anbringes en større andel i plejefamilier.

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på udviklingen i antallet af børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet. Resultaterne viser, at antallet af anbragte børn og unge fortsat er faldende. Samtidig anbringes en større andel i plejefamilier.

 

- Plejefamiliernes Landsforening ser med bekymring på udviklingen. Vi hører, at flere socialrådgivere begynder at se børn, som fik en tidlig indsats, men ikke har fået gavn af det. Det har derfor behov andre og større tiltag. Det er selvfølgelig ikke empirisk undersøgt, men noget vi hører fra flere sider, siger Thomas Vorre.

 

Info: Tidlig indsats kan være mange tiltag, støtte fra familiekonsulenter, aflastninger eller anden hjælp til udsatte familier.

 

Udviklingen kan i værste fald være et signal om større besparelser ude i kommunerne, hvor man forsøger at holde tilbage på de dyre anbringelser. Besparelser i kommunerne på anbringelsesområdet kan plejefamilierne desværre også mærke, når der skal forhandles løn/vederlag for arbejdet.

Samtidig har udviklingen også den negative konsekvens, at plejefamilierne får endnu sværere opgaver end tidligere.

 

Læser man Professor Inge Bryderups store afhandling om plejefamilier i Danmark, ja så har antallet af anbragte børn de sidste 125 år ligget på ca. 1% af en børne og unge årgang. 

 

Fra 2007 til 2010 har det samlede antal anbragte børn og unge været nogenlunde konstant på ca. 15.800 børn og unge, men er herefter faldet til omkring 14.200 børn og unge i 2017.

 

Nedgangen i antal anbragte børn er meget bekymrende, mener Plejefamiliernes Landsforening, som er meget bekymret for udsatte børn og unges tarv.

 

Flest kommer i plejefamilie

I 2017 var 65% anbragt i plejefamilie og 35% anbragt i en døgninstitution eller opholdssted.

Undersøgelsen viser, at udviklingen dækker over en stigning i antallet af børn og unge anbragt i en plejefamilie fra ca. 7.000 i 2007 til ca. 8.700 i 2017, mens antallet af anbragte på døgninstitutioner og opholdssteder er faldet fra ca. 8.700 i 2007 til ca. 5.900 i 2017.

 

Det samlede fald i antallet af anbragte børn og unge er derfor drevet af et betydeligt fald i anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder.

 

Indtil 2010 var størstedelen af de anbragte børn og unge anbragt på en døgninstitution eller et opholdssted, men siden 2011 har størstedelen været anbragt i en plejefamilie.

Blandt de yngste børn er der siden 2007 blevet iværksat færre anbringelser på døgninstitutioner og opholdsstederog flere anbringelser i plejefamilier.

 

I dag bor størstedelen af de anbragte 0-11-årige i plejefamilier. Dette gælder særligt for de 0-5-årige.

 

Hele undersøgelsen kan læses

https://socialministeriet.dk/media/19444/kort_fortalt_anbragte_boern_2019.pdf

 

Af Plejefamilierne.s Landsforening

19. august 2019

PLG