logo-image
Ferieloven gælder også for plejefamilier

Kender du reglerne i den nye ferielov? Det er blandt andet noget med indefrysning af feriedage i en overgangsordningsordning, inden den nye lov træder i kraft 1. september 2020. Den nye ferielov betyder, at vi som de fleste andre europæiske lande får ”samtidighedsferie”. Dermed kommer du til at optjene og afholde ferie samtidig.

Den ferie, du optjente i 2018, holder du som vanligt fra 1. maj 2019 til 30. april 2020. Men den ferie, du har optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 (16,7 feriedage), skal du holde fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 (overgangsferieår). Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020.

Overgangsordningen betyder, at de feriepenge, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver ”indefrosset”.

Dine indefrosne feriepenge udbetales automatisk, når du når folkepensionsalderen.

De udbetales efter ansøgning

  • når du får tildelt førtidspension eller fleksydelse
  • går på efterløn
  • flytter permanent til udlandet
  • får udbetalt alderspension som led i dit ansættelsesforhold

Hvis du dør, inden du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, bliver de udbetalt til dit bo.

Hvor bliver de indefrosne feriepenge af

Dine indefrosne feriepenge bliver sat ind i en særlig fond: "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler". Din arbejdsgiver skal indbetale dine feriepenge til fonden senest 31. december 2020.

Hvorfor er der lavet en overgangsordning

Princippet i den nye ferielov er, at du optjener og holder ferie samtidig. Det er især godt for nye på arbejdsmarkedet, fordi de ikke som nu skal vente op til 1,5 år, før de kan holde ferie med løn. Det kaldes samtidighedsferie.

Der er indført en overgangsordning fra 1. september 2019 til 31. august 2020 om indefrysning af 25 feriedage, for ellers ville vi alle have ret til op til 10 ugers ferie, når den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020.

Læs mere om den nye ferielov

Brev til kommunerne

PLF har sendt et brev ud til samtlige kommuner for at gøre opmærksom på, at ferieloven også gælder for plejefamilierne. Læs brevet her.

Faktaboks

Fra 1. september til 31. august 2020 bliver dine feriepenge indefrosset.

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Der er indført en overgangsordning fra 1. september 2019.

Overgangsordningen betyder, at de feriepenge, du optjener i fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver ”indefrosset”.

Du får pengene udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet eller når folkepensionsalderen.

19. september 2019