logo-image
Ny håndbog fra Socialministeriet om det gode anbringelsesforløb

Socialministeriet har udgivet ”Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje. Håndbogen er på 254 sider og handler om indsatsen over for børn og unge i Danmark, som anbringes uden for eget hjem i plejefamilie eller netværksplejefamilie.  

Hent håndbogen her

Hentes som PDF fil

19. september 2019

PLejefamiliernes LAndsforening