Henvendelse fra Dansk Flygtningehjælp

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Dansk Flygtningehjælp om, at der oprettes en telefonisk hotline målrettet flygtninge og indvandrere om Covid-19 med rådgivning på 25 sprog og med en tilhørende hjemmeside: www.coronadenmark.dk (hvor de relevante telefonnumre fremgår).

Vi vil opfordre jer til at sende den videre til medlemmer og netværk, som kan have gavn heraf.

 Danmark står i en alvorlig situation, og de informationer, som vi modtager fra myndighederne om Corona / Covid-19 er afgørende for både vores måde at agere på og vores oplevelse af tryghed. Som organisation oplever vi i DRC Dansk Flygtningehjælp lige nu en meget stor usikkerhed i flygtninge- og migrantmiljøet i Danmark i forhold til at forstå de budskaber, der løbende kommer fra de danske myndigheder. Mange borgere i vores målgruppe forstår ikke informationerne på grund af sproglige barrierer, og mange har også helt forståeligt en række spørgsmål og bekymringer, de gerne vil have svar på og rådgivning omkring.

 Vi har på den baggrund iværksat en oplysningskampagne, støttet af Novo Nordisk Fonden, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får korrekt og nødvendig information om Covid-19. Til formålet har vi oprettet en telefonisk hotline, der kan rådgive og besvare spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog. Herudover har vi oprettet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til udvalgte sprog, samt en chatfunktion, som målgruppen kan skrive til og få svar på spørgsmål - på deres eget sprog. Hjemmesiden findes på www.coronadenmark.dk. Hjemmesiden vil være i funktion fra mandag den 6.4. kl. 14.

 Det er afgørende, at kendskabet til hotlinen og hjemmesiden når ud til målgruppen hurtigt. I samarbejde med Als Research er vi derfor i gang med at udarbejde forskellige former for fysiske (plakat/flyers) og digitale (banner og indslag til SOME) formidlingsprodukter, der skal gøre målgruppen opmærksom på tilbuddet.

 Disse materialer skal ud til så mange som muligt hurtigt, og vi håber, at så mange som muligt af jer der har kontakt til minoritetsetniske borgere, vil hjælpe os med dette. Det kan være ved at sætte banneren på jeres egne hjemmesider eller SOME-profil eller ved at distribuere nogle af de fysiske materialer der, hvor du/I tænker, det kan være relevant i forhold til at nå målgruppen. Det kan være i jeres egen organisation, i kiosken, i boligområdet, hos den lokale slagter eller grønthandler, osv. Det kan også være på anden vis – vi hører gerne forslag.

 Als Research koordinerer dette arbejde for os, og de vil meget gerne i kontakt med alle, der kan hjælpe os med at komme ud til målgruppen. Du / I må derfor meget gerne kontakte Als Research på mkj@alsresearch.dk / tlf. 33917778 hvis I har mulighed for atmodtage materiale og sprede budskabet i jeres netværk.

 På forhånd stor tak for hjælpen.

 Med venlig hilsen

 Mette Blauenfeldt
Chef for Viden og Udvikling
Fungerende chef for Integrationsnet

mette.blauenfeldt@drc.ngo
Dir.: +45 26300772

Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3.
1300 Kbh K
Tel: +45 3373 5000
flygtning.dk

 

 

11. april 2020