SENESTE Orientering om reglerne for anbragte børn og unges samvær med forældre

"Kære myndigheder, tilbud og organisationer"

"Med dette brev udsendes Socialstyrelsens opdaterede retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet.
Retningslinjerne er revideret på tværs af kapitlerne i henhold til nyligt udstedte vejled- ninger fra Sundhedsstyrelsen. Derudover er der tilført retningslinjerne nye afsnit om bl.a. afholdelse af sommerlejre for sårbare børn, unge og deres familier.
Ministeriet skal særligt bemærke, at der er tale om generelle retningslinjer, som kan
anvendes bredt på socialområdet. Retningslinjerne er derudover dynamiske og vil der- for kunne justeres i takt med genåbningen."
"Med venlig hilsen
Malene Vestergaard"
"Afdelingschef"

Læs hele orientering her

29. maj 2020

Social & Indenrigsministeriet