Modregning i plejefamiliers vederlag

Nedenstående tekst, er dd afsendt til samtlige kommuners Børne og Ungeafdelinger.

København 10. juli 2015

Vi er af medlemmer blevet gjort opmærksomme på, at en meget lang række kommuner har foretaget en ikke lovmedholdelig modregning i plejefamiliernes vederlag i forbindelse med lønudbetalingen for juni måned.

Baggrunden for modregningen er en fejl begået i Kommunernes Landsforening, hvor den udmeldte regulering af satsen for et plejevederlag for 2015.

De plejefamilier, der har modtaget vederlag på baggrund af KL’s beregning har ikke haft mulighed for at se, at der er tale om en regnefejl, især da der er tale om et meget lille kroner og øre beløb.

Plejefamilierne har således modtaget beløbet i god tro, hvilket i henhold til arbejdsretslig praksis betyder, at det ikke er lovligt, at kommunen efterfølgende modregner beløbet i plejefamiliens vederlag.

Vi skal på den baggrund bede Dem foranledige, at eventuelt modregnede beløb bliver tilbagereguleret ved den førstkommende lønudbetaling.

På forhånd tak.


Venlig hilsen
Jens Vegge Bjørck
Formand

plejefamiliernes Landsforening

Af Plejefamiliernes Landsforening

10. juli 2015