Information til Plejefamiilier

Hej Plejefamilier -

Jeg har talt med en jurist i dag og svaret ligger ganske tæt op af Helle Rasmussens indlæg på Facebook:

"familieplejere har ikke part i plejebarnets sag. Det betyder blandt andet, at du ikke selv kan klage til Ankestyrelsen, hvis kommunen træffer en afgørelse, du som familieplejer mener, skader barnet.

Du har dog som alle andre borgere i Danmark den mulighed, at du kan underrette Ankestyrelsen".

Jeg tror jeg sagde i mandags, til møde i Randers, at vi har skærpet underretningspligt, hvilket er den mulighed for "klage/bekymring" som vi kan indsende til Ankestyrelsen.

Da vi ikke har part i sagen, så betyder det også, at vi normalt ikke får svar fra Ankestyrelsen. Det vil kommunen og de biologiske forældre få. Men det er stadigvæk en måde at gøre opmærksom på, at det kommunen truer med er at fjerne barnet fra sine primære omsorgspersoner.

Det er nævnt i en af trådene, at man burde samle flere skrivelser i en. Det tror jeg ikke er så godt. Hellere skrive mange korte indberetninger, en for hvert barn som er i risiko for at blive fjernet pga. økonomi.

Helle skriver også, at børn over 12 år har ret til at blive hørt og kan klage til det sociale nævn. Vi har dog eksempler på, at kommuner alligevel fjerner barnet uden en reel høring.

Der er nogle som har spurgt ind til juridisk hjælp og om PLF måske ville hjælpe? Folk har endda gerne ville øge kontingent omkostningen for at kunne timeansætte en god jurist. Problemet er bare, at vi jo ikke rigtig har nogen juridisk rettighed som plejefamilie, hvilket er helt barokt.

Det vi kan gøre i første omgang er at tilbyde medlemmer bisidder til nogle af jeres møder med kommunen, mest for at sikre jer, at de ikke siger noget sludder som ikke er lovligt, samt hjælpe med at forstå det som fortælles i en presset situation - hvor det let kan komme susen for ørerne.

Desuden vil jeg gerne være behjælpelig med at få foretræde for Social- og indenrigsudvalget på Christiansborg, samt måske ministeren, hvis det er muligt. Her får man 5 min til at fremstille sin problemstilling og 10 min. til at besvare spørgsmål fra udvalget.

Plejefamiliers generelle problemstilling er, at vi overhovedet ikke har nogle rettigheder.
Dette udnytter kommunerne på en måde som sætter plejefamilier og deres børn i en umenneskelig situation.

Det vi i PLF skal kæmpe om sammen er, at få politikerne til at forstå, at det at være plejefamilie er et job, hvor man arbejder med mennesker. At vi har hjertet med, skal ikke forhindre os i at få ordnede forhold.

Vi er den eneste jobtype i Danmark som ikke har rettigheder.

 

Mvh

Thomas Vorre

Formand Plejefamiliernes Landsforening

Af PLF

10. november 2016