PLF til møde med KL

Kære Medlemmer og plejefamilier som gerne vil melde sig ind i PLF smile

PLF er blevet inviteret af KL til et arbejdsmøde i februar, hvor vi skal være med til at definere: Principper for god forhandlingsadfærd.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2019, som Regeringen og KL indgik den 7. juni 2018, er Regeringen og KL enige om, at et godt samarbejde mellem kommuner og plejefamilier er en forudsætning for en stabil og tryg opvækst for børn anbragt i plejefamilier. I den forbindelse ønsker Regeringen og KL at pege på principper for god forhandlingsadfærd, der kan understøtte et godt samarbejde mellem plejefamilier og kommuner og skabe den nødvendige ro om barnet.

Det er rigtig dejligt, at PLF bliver inviteret med til denne type af samskabende processer for bedre forhold for plejefamilier, det er jo trods alt også os plejefamilier, som sidder som den ene part i de til tider meget stressende forhandlinger omkring vores egen lønsituation, som jo typisk aldrig stiger som andre ansættelser.

KL har foruden PLF, inviteret 7 store og mindre kommuner med samt repræsentanter for socialpædagogerne, SL.

Vi ser frem til et godt og produktivt arbejdsmøde.

 

Rigtig god weekend til jer alle.

Mange hilsner

Thomas Vorre

11. januar 2019