Plejefamiliernes Landsforening melder sig ind i Serviceforbundet

Plejefamiliernes Landsforening melder sig ind i Serviceforbundet

Plejefamiliernes Landsforening besluttede i starten af marts, at vi fremover også vil være en fagforening for Plejefamilie.

Derfor har vi besluttet at søge optagelse i Serviceforbundet, som er et forbund under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Vi har valgt Serviceforbundet, fordi det er et forbund, som tæller en række andre selvstændige fagforeninger, som dækker ét eller flere fag i hele landet.

Serviceforbundets hovedbestyrelse har i går sagt ja til vores ansøgning om at blive en fagforening under Serviceforbundet.

”Vi har søgt optagelse i Serviceforbundet, fordi det er et forbund under FH, som giver os mulighed for at eksistere som selvstændig fagforening, som kun optager plejefamilier,” siger formanden for Plejefamiliernes Landsforening, Thomas Vorre. ”Serviceforbundet er en god løsning for os, fordi det gør det muligt for os at være en selvstændig fagforening, samtidig med at vi kan trække på Serviceforbundets ydelser fx jurister, hjælp til overenskomstforhandlinger og andre eksperter - blandt andet vores socialrådgivere”.

Behovet for en fagforening udspringer i den måde plejefamilierne bliver aflønnet af kommunerne:

”Som det er lige nu, er plejefamilier ansat på en mærkelig måde. Kommunerne betragter os mere som serviceudbydere end som ansatte. Vi får ikke løn på traditionel vis, men månedlige vederlag, der fastsættes efter, hvor kompleks sagen er,” siger Thomas Vorre, formand for Plejefamiliernes Landsforening. ”Derfor er vi glade for, at vi allerede har haft indledende møder med KL, hvor vi har drøftet behovet for en anbefalet og fremtidssikret lønmodel eller rammeaftale for plejefamilier.”

For mere information kontakt:

Thomas Vorre, formand for Plejefamiliernes Landsforening, telefon 24 43 12 11.

11. april 2019

Thomas Vorre