Svar til Elin Søndergaard

Kære Elin Søndergaard Sørensen,

Jeg vil meget gerne svare på dine spørgsmål og meninger om PLF. Derfor tænker jeg, at jeg vil præsentere dine spørgsmål og mine svar på vores hjemmeside. Det tænker jeg kun, du vil være interesseret i, da du jo vil bede os om at offentliggøre dette samt, at du gerne vil dele dette i dit bagland.
Derfor har jeg forsøgt efter bedste evne at besvare dine spørgsmål l:-) Du er selvfølgelig meget velkommen til at poste svaret i SL's FB gruppe og andre steder.

Dit skriv til mig:

Elin: "Vi har godt nok fået andet af vide ift der pludselig ændres status til fagforening. Der fik vi besked om at det var FRIVILLIGT om man ønsker være med videre frem. Det forstår jeg nu ikke passer. Og vil da opfordre jer til at offentliggøre det. Jeg skal nok informere i mine rækker".

PLF er IKKE pludselig blevet ændret til en fagforening. i 2018 blev spørgsmålet stillet på generalforsamlingen om man ville undersøge forholdene omkring at blive en fagforening. Grunden hertil var, at rigtig mange af vores medlemmer oplevede, at de ikke havde en fagforening som var interesseret i at løfte deres problemstillinger. i 2019 vedtog man den model for PLF som fagforening , der gav bedst mening for alle medlemmer. Et stort flertal ville gerne være en del af en fagforening og et mindretal ville gerne have, at PLF stadig var en interesseorganisation. Derfor blev man enig om på generalforsamlingen at lave PLF om til en fagforening, men samtidig lave et interesse medlemskab som skulle dække de mennesker, der ikke ville en fagforening, eller som af andre årsager ikke ønsker medlemskab af en fagforening.

Rettigheder kan opnås gennem lov eller overenskomst. Vi har forsøgt med lov modellen i 17 år og de sidste 3-4 år med et massivt pres på minister og socialudvalg og som resulterede i en høring i 2018! Efter høringen lykkedes det os at presse socialministeren til at tvinge KL til en "anbefaling" af en gennemsnits model. Det er et stort resultat, men jo ikke noget, som giver plejefamilier rettigheder og heller ikke de plejebørn som familierne varetager. 

Det er derfor vi laver en fagforening.

Som interesse medlem får du det, du fik før som medlem af PLF og meget, meget billigere. Men du får ikke andel i det faglige fællesskab omkring en fagforening af og for plejefamilier. Ønsker du ingen relation til en FH fagforening bliver det problematisk - da visse af vores processer bliver vedligeholdt af kontingent systemet i FH A-kassen Min A-kasse. Så jeg tænker dit problem måske snarere er, at du har dit hjerte hos SL og synes, de har gjort det godt for dig.

Elin: "Som du bla selv skriver så er det med en måneds udmeldelse. 

Jeg skal vel derfor stadig have de medlemsfordele som der er forbundet hermed?" At jeg har indbetalt for et år og ikke pr måned for at lette både jeres og mit regnskab ændrer ikke på det vilkår. 

Faktisk kan du vælge at forblive medlem som interesse eller fagmedlem og få alle de penge du har "tilgode" i forhold til en års betaling i PLF, omformet til kontingent:-) Det har vi også meldt ud alle steder. Du kan også vælge at melde dig ud og så gælder reglerne for alm udmeldelse og der får du selvfølgelig ikke pengene tilbage (det gør du heller ikke i Danmarks Naturfredningsforening eller hjerteforeningen eller den lokale fodboldklub).

Elin: "Jeg er RYSTET over at det her er metoderne man forventer at få en ny fagforening op at køre. Og kan kun ønske jer alt mulig held og lykke."

Kære Elin, jeg tænker, at din oplevelse ligger i, at du nok er et andet sted og har hjertet i en anden fagforening, som måske ikke har kunne give dig alle de ting som PLF har kunne bringe dig. PLF har en masse medlemmer som har et stort behov for at kræve deres ret i det danske samfund - den ret har de ikke fået i de sidste 30 år. Det eneste der er sket er, at der er et større behov for plejefamilier, fordi kommunerne rundt i DK hellere vil bruge en plejefamilie som er billig uden rettigheder end en socialpædagog på en døgninstitution. Samtidig er antallet af plejefamilier stærkt faldende i DK, fordi det er meget usikkert at være plejefamilie. Vi i PLF har lavet en uddannelse for plejefamilier PUP, som bliver betragtet som kompetencegivende af socialtilsynene. Det er noget som faktisk er helt ENORMT stort - rent fagpolitisk. Det er vores vej, vi vil plejefamilierne og sikre ordentlige forhold for de anbragte børn!

Elin: "Og... Jeg hjælper pr dags dato ikke længere medlemmer af plf.  Jeg har gennem de sidste mange år rådgivet dem når de ikke har følt sig hjulpet af jer. En gestus jeg har gjort for kollegaer der var i klemme. Tænker der nu bliver god tid til det hos jer, så jeg kan fokusere på "egne" rækker."

Kære Elin det er jeg selvfølgelig ked af. Jeg ved, som medlem af bestyrelsen siden 2014 som sekretær, siden som næstformand og formand, at vi modtager en del medlemsforespørgsler. Vi har løbende fået flere og flere og har derfor ansat 2 freelancere der er uddannede socialrådgivere og som har en lang erfaring fra familie afdelinger i kommuner. Det vil du også kunne se i vores budget, som er steget markant til udgiften på socialrådgivere, samt kørsel til vores bisiddere. Derfor tænker jeg, at du enten arbejder med SL medlemmer eller, at du har klienter som ikke er medlemmer nogen steder. For PLF hjælper alle medlemmer der har problemer, enten med supervision eller bisidder-sager eller korrespondance og i enkelte tilfælde juridiske spørgsmål.

Det er lige netop derfor, at vi har lavet en fagforening, det er for at kunne hjælpe medlemmer uden rettigheder.

Jeg kan forstå, at du vil opsige dit medlemskab, men vi vil selvfølgelig stadig tage dine spørgsmål med til den ekstraordinære generalforsamling, fordi dine spørgsmål om kontingent belyser vores kommende diskussion.

13. juni 2019

Thomas Vorre, formand PLF