Vokseværk skal bruges til at gøre arbejdslivet for plejefamilier meget bedre

2019 blev et skelsættende år, hvor Plejefamiliernes Landsforening meldte sig ind i Serviceforbundet. Med snart 40 netværksgrupper rundt om i landet bliver vi både større og stærkere. Vores faglige muskler og jeres store engagement skal bruges i det nye år til at sikre bedre rammer for plejefamilier.

I foråret besluttede vi at blive en fagforening og melde os ind i Serviceforbundet og dermed blive en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation. 2019 blev året, hvor vi gik fra at være en lille interesseorganisation til også at blive en del af Danmarks største faglige fællesskab.

Sammen med resten af bestyrelsen i PLF er Thomas Vorre glad for det store engagement, mange telefonopringninger og mails, der kommer fra medlemmer over hele landet.  

I bestyrelsen oplever vi, at Serviceforbundet har taget usædvanlig godt imod os. Gennem samarbejdet har vi fået mange flere faglige muskler at spille med. Både i forhold til sagsbehandling og kommunikation.

Selvom vi nu får masser af professionel hjælp fra Serviceforbundet, er arbejdet ikke blevet mindre i PLF. Tværtimod. Vi har fået betydelig flere medlemssager, som vi efter bedste evne forsøger at løse. Selvfølgelig er der sager, som ikke kan lade sig løse, og sager hvor vi møder en kritisabel retssikkerhed. Det sidste er jo i særlig grad i forhold til børnesager, hvor plejefamilien ikke er direkte partshaver. Her kan man desværre stadig godt føle sig meget alene mod systemet.

I løbet af 2019 har vi haft rigtig god dialog med mange kommuner, som lytter til os og bruger vores viden til at lave fornuftige gennemsnitsmodeller.

Men vi har også været i clinch med nogle kommuner. Blandt andet har vi været med til at stoppe Hernings uetiske ideer om at sætte 16-årige pleje- og institutionsbørn ud i eget værelse i byen. Som Herning-politikerne sagde for at ”lære” at blive voksne. Man kan græde over den tænkning.

Vores 3 landsdækkende konferencer i efteråret har været en kæmpe succes med mange deltagere og et fantastisk engagement. Tak til alle, som deltog.

Stor gennemslagskraft i medierne

Plejefamiliernes Landsforening har også haft stor gennemslagskraft i medierne i løbet af 2019. Den store mediedækning i både tv, radio og i dagblade gør, at vi bliver hørt meget mere blandt politikerne på Christiansborg og blandt beslutningstagere.

I 2019 indledte Socialpædagogernes Landsforbund, SL, en grænsestrid mod Serviceforbundet og PLF. Striden handler om, hvem der som fagforening skal organisere og have forhandlingsret, når plejefamiliernes rettigheder skal forhandles.

Det er selvfølgeligt kedeligt, at SL ikke har ønsket den åbne dialog, som vi har stillet op med. Jeg er helt sikker på, at vi kan og bør kunne samarbejde om plejefamiliernes rettigheder. Et så vigtigt spørgsmål som vores ve og vel bør ikke være et økonomisk spørgsmål om, hvor kontingentkronerne skal lægges. Står vi sammen, vil vi også kunne lægge et større pres på KL, stat og kommuner.

Hvis vi ser lidt fremad ind i 2020, tror jeg på, at vi vil finde et politisk grundlag for et udmærket samarbejde med SL.

Netværksgrupper med vokseværk

Vores mange netværksgrupper er også vokset eksplosivt i 2019 og runder snart 40 lokale grupper over hele landet.

Samtidig skal vi kunne hjælpe vores mange plejefamiliemedlemmer med alle de spørgsmål og problemstillinger som vi jo desværre har. Det er vist kun i vores lille fagområde, at der er så mange, som kan få så stor indflydelse på vores arbejde: Tilsynskonsulenter, familieplejekonsulenter, specialteams, pædagoger, lærere, socialpædagoger, psykologer, familierådgivere, biologiske forældre, bedsteforældre, kommunalpolitikere og folketingspolitikere. I kan sikkert komme på endnu flere.

Ambitionen i det nye år er også at føre sager af principiel art, som vil danne grundlag for bedre retssikkerhed blandt plejefamilier og plejebørn.

I 2020 vil alle plejebørn og plejeforældre desuden få en helt ny livshistorie app, der vil kunne skabe positive erindringer for vores plejebørn, der desværre i mange tilfælde levet et liv med for mange brud og opbrud.

Tak for både ris og ros

Vi håber, at I medlemmer oplever, at I har fået valuta for pengene i 2019. Vi arbejder målrettet på at skabe den bedste fagforening, som passer til vores lille og meget specialiserede faggruppe.

I bestyrelsen vil vi gerne takke jer for masser af engagement, mails og telefonopringninger i løbet af 2019.

Uanset, om det er et nødråb fra jer i en presset situation, ros eller ris, anbefalinger eller brok, værdsætter vi alle henvendelser. Vi kunne ikke passe vores arbejde uden jeres input.

Rigtig glædelig jul og ønsket om et godt nytår!

Vi glæder os til 2020 sammen med jer.

Thomas Vorre

 

Af af Thomas Vorre

19. december 2019