logo-image
Spørgelyst og spændende debatter på konferencer i Løgstør, Vejen og Ringsted

Spørgelyst og spændende debatter på konferencer i Løgstør, Vejen og Ringsted

3 konferencer om udfordringer for plejefamilier har været en kæmpe succes, og nu lover bestyrelsen i Plejefamiliernes Landsforening at forsøge at gentage succesen næste år.

3 konferencer på 2 uger. Mere end 300 deltagere. Stor medieinteresse. Og masser af debat om, hvad der skal til for at fastholde nuværende og skaffe nye plejefamilier i fremtiden.

 

Formand for Plejefamiliernes Landsforening, Thomas Vorre, har sammen med resten af PLF-bestyrelsen haft ualmindelig travlt med at afvikle konferencer i Løgstør i Nordjylland torsdag 24. oktober, i Vejen i Sydjylland mandag 28. oktober og i Ringsted på Sjælland onsdag 6. november.

 

Nu gør han status og kalder konferencerne for ”en kæmpe succes”.

”Interessen for at deltage i konferencerne har været overvældende. Både medlemmer af Plejefamiliernes Landsforening og plejefamilier, der har hørt om os, har deltaget, og så har der været lokalpolitikere, ansatte i kommunerne og Socialtilsyn og mange studerende,” konstaterer han.

 

For Thomas Vorre har det været tydeligt, at plejefamilierne meget gerne vil i dialog med kommunerne, der er deres arbejdsgivere. På konferencerne i både Jylland og Sjælland var der politiske paneldebatter, og alle steder var der en kæmpe spørgelyst fra plejefamilier, der havde spørgsmål til borgmestre og udvalgsformænd.

 

”Mange plejefamilier er blevet rystet og provokeret af nogle af de udsagn, der er kommet fra politikerne om, at arbejdet som plejefamilie nærmest bærer lønnen i sig selv, fordi vi har hjertet med os og har med børn at gøre,” siger han.

 

Thomas Vorre kalder det slående, at et stort flertal af deltagerne efterlyser mere ordnede forhold som økonomisk sikkerhed, pension, ferie og bedre mulighed for aflastning. Også færre skift af sagsbehandlere og bedre efterværn står højt på ønskelisten.  

 

Mange lyspunkter

Men der er også mange lyspunkter, fremhæver han.

”Der er gode takter i for eksempel Roskilde, hvor man blandt andet tilbyder nystartede plejefamilier mentorer og også har oprettet en tænketank, der i dialog med både plejefamilier og kommuner skal komme med løsninger,” siger han.

 

Udover, at konferencerne har gjort bestyrelsen i PLF langt klogere på, hvilke udfordringer medlemmerne sidder med ude i kommunerne, håber han også, at de har bidraget til at lokalpolitikerne har fået noget at tænke over.

 

”Plejefamilierne har stillet meget kritiske spørgsmål om deres vederlag og kommunale nedskæringer, og jeg er overbevist om, at det har været en øjenåbner for kommunalpolitikerne at være med på konferencerne,” lyder det fra ham.

 

Ifølge Thomas Vorre må det være gået op for borgmestre og udvalgsformænd i kommunerne, at de skal tage plejefamilierne mere alvorligt som en faggruppe.

 

”Plejefamilierne skal ikke være en spareøvelse, men en investering på de kommunale budgetter,” siger Thomas Vorre.

 

Nye konferencer i 2020 

Deltagerne på de 3 konferencer får nu tilsendt et kursusbevis fra Plejefamiliernes Landsforening, og formanden arbejder på, at PLF igen næste år kan invitere til konferencer med fagligt input.

 

”Som fagforening er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder for bedre løn- og arbejdsforhold, tryghed i ansættelsen og mere uddannelse for vores medlemmer. Og konferencer som de her sætter dagsordener i medierne og skubber på i den rigtige retning for at få en overenskomst,” siger han.

Af Gitte Redder

19. november 2019