"Jeg ville gerne have været i en plejefamilie, der serverede æblekage med flødeskum”

Skuespillerne Jens Arentzen og Janus Bakrawi har begge haft en skæv opvækst i dysfunktionelle familier. Som voksne ville de ønske, at de havde fået ro og omsorg i en plejefamilie.

Det havde været bedre for min lillebror og mig at komme i en omsorgsfuld plejefamilie og få ro, siger Janus Bakrawi.

 

Relationer er afgørende for, at et barn har det godt, men de var ikke tilstede i min lille barndom. Og et barn, der ikke bliver rørt, dør, siger skuespilleren Jens Arentzen. Her signerer han bøger for en glad plejeforælder.

 

"Jeg er ked af, at jeg aldrig kom i en plejefamilie, der serverede æblekage med flødeskum," siger Jens Arentzen.

Skuespilleren, forfatteren og filminstruktøren Jens Arentzen holdt oplæg på Plejefamiliernes Landsforenings konference i Vejen 28. oktober. Under overskriften ”En skæv opvækst” berettede han om svigt og ensomhed som barn i sin dysfunktionelle familie.

I et hudløst ærligt foredrag fortalte han om sin psykisk syge mor og en far, der var afdelingsleder og sørgede for, at alt så fint ud på overfladen.

”Relationer er afgørende for, at et barn har det godt, men de var ikke tilstede i min lille barndom. Se den lille dreng, der sidder hos sin plejemor og bliver nusset og rørt ved. Jeg har ikke prøvet det. Et barn, der ikke bliver rørt, dør. Færdig! At blive rørt er forudsætningen for at klare sig,” lød det fra Jens Arentzen.

Kernen for at få et barn til at få det godt, er, at det bliver set, fastslog han flere gange. Opmærksomhed, omsorg, relationer, berøringer. Tryghed.

”Jeg blev aldrig rørt af min far, der stressede rundt for at klare arbejdet og min selvmordstruede mor. Mit lille liv ændrede sig, da en pædagogmedhjælper så mig,” sagde han.

Også mødet med filminstruktøren Erik Balling blev et vendepunkt for Jens Arentzen. Erik Balling og pædagogmedhjælperen blev fyrtårne for ham, fordi de så ham og byggede relationer til ham, sagde han og satte lighedstegn mellem sine forvandlere og plejefamilier.

 

Fra rod til mønsterbryder

På konferencen i Løgstør 24. oktober gav skuespilleren Janus Bakrawi et oplæg om, hvordan han i store dele af sin barndom og ungdom var anbragt på institution.

Janus Bakrawi, der blandt andet er kendt fra Taxa, Ørnen, Forbrydelsen og tv-serien ”De bortførte børn”, var i flere år bortført til Mellemøsten af sin far. Da han kom tilbage til Danmark, boede han på skift hos sin psykisk syge mor, sin far og på forskellige institutioner.

”Jeg var en rod! Det er et godt ord. Jeg følte mig rodløs og reagerede på svigt ved at blive småkriminel og vild. Det var brud og opbrud hele tiden. Det havde været bedre for min lillebror og jeg at komme i en omsorgsfuld plejefamilie. Det havde givet ro,” fortæller han.

Janus Bakrawi beskriver, hvordan han op gennem sin barndom længtes efter et sted at høre til og tryghed. Men aldrig fik den.

 

Bange for ny bortførelse

Som voksen har Janus Bakrawi via aktindsigt i sine egen sag erfaret, at det blev overvejet at sende ham og lillebroderen i plejefamilie. Men det blev opgivet, fordi myndighederne var bange for, at brødrene igen ville blive bortført, og det var lettere at skabe sikkerhed omkring dem på en institution med personale døgnet rundt end i en plejefamilie.

 

Det er Janus Bakrawi ærgerlig over den dag i dag.

 ”Jeg anede ikke, hvordan en familie fungerede, da jeg blev voksen. Jeg havde svært ved at forpligte mig følelsesmæssigt,” forklarede skuespilleren overfor deltagerne i Løgstør

Efter flere store kriser som voksen og kampe for at komme ud af misbrug og traumer, har han i dag familie og velfungerende arbejdsliv. 

 

Med oplægget ville Janus Bakrawi fortælle plejefamilierne, at når de får vrede, udadreagerende børn, handler det om usikre børn, der føler sig fortabte og forkastede. Ved at fortælle sin egen historie hudløst ærligt håber han, at plejefamilierne får endnu større forståelse for, hvilket kaos deres plejebørn måske føler indvendigt.

 

”Tak for jeres store hjerter,” sluttede Janus Bakrawi sit foredrag.  

Af Gitte Redder

19. november 2019