Sæt stort kryds i kalenderen til plejefamiliernes generalforsamling 2020

Lørdag 7. marts holder Plejefamiliernes Landsforening sin årlige generalforsamling i Ejby på Fyn.  Det er den første ordinære generalforsamling efter, at PLF blev en fagforening og meldte sig ind i Serviceforbundet. Nu skal medlemmerne gøre status over det første år som fagforening

Bestyrelsen for Plejefamiliernes Landsforening har netop sendt indbydelser ud til foreningens generalforsamling 2020.
I år foregår generalforsamlingen lørdag 7. marts klokken 10. – 16.30 på Fjelsted Skov Kro i Ejby på Fyn.

Af Gitte Redder

På generalforsamlingen skal der gøres status efter et hektisk og historisk 2019. Plejefamiliernes Landsforening blev en fagforening og en del af Serviceforbundet. Der har været medlemsfremgang og masser af aktiviteter og konferencer for medlemmerne. Endelig har der været stort politisk fokus på anbringelsesområdet og plejefamiliernes arbejdsvilkår og rammer.
”Vi er en lille fagforening med vokseværk, og vi har gang i en spændende organisatorisk udvikling. I bestyrelsen glæder vi os til generalforsamlingen og til at få feedback fra medlemmerne,” siger PLF-formand Thomas Vorre.
Han håber, at rigtig mange medlemmer tilmelder sig generalforsamlingen og bidrager i debatten om, hvordan PLF skal udvikle sig de kommende år.
Med regeringens fokus på anbragte børn og plejefamilier er det ifølge Thomas Vorre ekstra vigtigt for bestyrelsen i PLF at være i god og tæt dialog med medlemmerne.
”I 2020 vil vi som fagforening blive inddraget og hørt i regeringens arbejde med sit kommende udspil for at forbedre kvaliteten i anbringelser af udsatte børn og unge. Vi vil bruge tid og kræfter på at få indflydelse på det kommende udspil, så det bliver til gavn for plejefamilierne. Derfor er det optimalt at få medlemmernes holdninger til regeringens foreløbige tanker på generalforsamlingen,” siger han.

Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
På dagsordenen til generalforsamlingen er udover formandens beretning og en drøftelse af foreningens stilling til principielle spørgsmål på børne- og ungeområdet også godkendelse af foreningens regnskab og fastsættelse af næste års kontingent.
Der skal også vælges ny formand, og her genopstiller Thomas Vorre til en ny 2-årig periode. Der er ingen modkandidater til formandsposten i skrivende stund.
Der skal også vælges nye bestyrelsesmedlemmer (læs særskilt artikel), ligesom der skal fastsættes honorar til formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer.
Medlemmer, der har forslag til behandling på generalforsamlingen, kan sende forslagene skriftligt frem til 22. februar, 2 uger før generalforsamlingen.  Forslagene skal sendes til landsforeningen@plejefamilierne.dk

TILMELDING HER

23. januar 2020

Af Gitte Redder