Efterlysning: Nye bestyrelsesmedlemmer til Plejefamiliernes Landsforening

Plejefamilier med lyst til at være helt inde i maskinrummet i plejefamiliernes fagforening opfordres til at stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen i marts. Der er 2 ledige poster i bestyrelsen og forslag om at udvide bestyrelsen med yderligere 2 medlemmer.

Her er en del af bestyrelsen med Thomas Vorre, Maja Oxholm, Marianne List, Janie F. Kruse, Per Rimmer Nielsen og Eigil List(admin) forsamlet til konference i Vejen i oktober 2019.

Af Gitte Redder

Plejefamilier med lyst til at kaste sig over faglige aktiviteter og være med til at styrke vores fagforening har nu mulighed for at stille op til foreningens bestyrelse.

På generalforsamlingen i Ejby lørdag 7. marts skal der vælges mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
I dag står 2 pladser i bestyrelsen nemlig ledige, da Merete Bjørk og Hanne Niemann begge er stoppet. Merete Bjørk sagde farvel til bestyrelsesarbejdet kort efter den ekstraordinære generalforsamling i foråret 2019, og Hanne Niemann har valgt at stoppe, da hun har fuldtidsarbejde og ingen plejebørn.
De 2 vakante bestyrelsesposter skal besættes, men derudover stiller bestyrelsen også forslag om en vedtægtsændring, så bestyrelsen kan blive udvidet med yderligere 2 medlemmer.
Bliver forslaget til vedtægtsændring vedtaget, skal der i alt vælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen.

Ser gerne større geografisk spredning
”Vi har behov for mere arbejdskraft i bestyrelsen og mener, at det vil være et kæmpe plus for foreningen at få udvidet bestyrelsen med flere aktive plejefamilier. Alle er velkomne i bestyrelsesarbejdet, og vi vil især opfordre medlemmer på Sjælland, i hovedstadsområdet og Nordjylland til at stille op, fordi det vil kvalificere vores arbejde med en større bredde geografisk,”, siger Thomas Vorre, formand for PLF.

Bestyrelsen i PLF består i dag af 6 medlemmer og 2 suppleanter. De nuværende ordinære bestyrelsesmedlemmer Janie F. Kruse og Maja Oxholm, der begge er på valg, modtager genvalg. 
Udover valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer er der også valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Et væld af opgaver
Bestyrelsen i Plejefamiliernes Landsforening beskæftiger sig med et væld af opgaver:

 • Sommercamp/kursus
 • Netværksudvikling
 • Uddannelse
 • Temadage
 • Konferencer
 • Nyheder
 • Nyhedsbrev
 • Hjemmeside
 • Medlemssager
 • Bisidderhjælp
 • Kommunikation på sociale medier
 • Relationsopbygning med andre interesseorganisationer
 • Folkemøde
 • Fundraising
 • Projektledelse
 • Forretningsudvikling
 • Organisationsopbygning
 • Sikring af nye regionale grupper
 • Ledelse af regionale grupper
 • Høringssvar
 • Organisering af folketingets aktiviteter på det sociale område
 • Pensionsaftaler
 • Medlemstilbud


”Vi arbejder alle tæt sammen også sammen om forskellige områder, så man får en unik mulighed for at lære noget og være med til en historisk proces og faglig kamp. Vi er en faggruppe, der savner rettigheder, og det er vores hovedopgave at sikre bedre arbejdsvilkår for vores medlemmer”, siger Thomas Vorre.
Han understreger, at bestyrelsesarbejdet også giver en god indsigt i, hvordan en fagforening arbejder, da PLF er en del af Serviceforbundet.  

Interesserede medlemmer, der gerne vil høre mere om arbejdet i bestyrelsen, er velkomne til at ringe til formand Thomas Vorre på mobil 24 43 12 11 eller sende ham en mail på: tvg@plejefamilierne.dk

 

23. januar 2020

Af Gitte Redder