Ny bog vil bygge bro mellem biologiske forældre og plejeforældre

Samarbejde mellem plejefamilier og de anbragte børns forældre skal være bedre, mener pædagog og forfatter Jytte K. Jakobsen. I en ny bog vejleder hun om, hvordan man kan bygge bro mellem de to familier til gavn for barnet.

 

Af Gitte Redder

I sit arbejde som samværskonsulent har Jytte K. Jakobsen ofte oplevet konflikter og misforståelser mellem forældre og plejeforældre til et anbragt barn. Samarbejdet er simpelt hen svært.

Forældrene føler, at barnet bliver taget fra dem, og at de ikke inddrages i barnets hverdag og udvikling. Plejeforældrene føler ansvar for barnet og har måske svært ved at give plads til forældrene og acceptere deres måde at være sammen med barnet på.

Men konflikter mellem forældre og plejeforældre er ulykkeligt for barnet, mener Jytte K. Jakobsen. Derfor har hun skrevet bogen ”Byg Bro” i håb om at give både plejeforældre og biologiske forældre bedre redskaber til at løse konflikterne, inden de vokser sig uløselige.

Forfatteren, der har mange års erfaring med anbragte børn både som plejemor, samværskonsulent og støtteperson til forældre med anbragte børn, fremhæver i en pressemeddelelse, at hun både har været vidne til vellykket og mislykket samarbejde mellem plejeforældre og forældre.

”Det gør mig trist, når forældre udtrykker, at de føler sig misforstået og ikke gode nok. Vi må gøre vores bedste, så børn, der vokser op med to familier, får fodfæste og bliver hele mennesker, der kan møde verden med frimodighed og kan sige til sig selv: ”Jeg tror på mig selv – jeg har værdi – jeg er elsket”, siger Jytte K. Jakobsen.

 

I et forord til bogen forklarer professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet, Inge M. Bryderup, at kontakten mellem anbragte børn og deres forældre ofte er yderst begrænset. Hun efterlyser flere detaljerede beskrivelser af og refleksioner om samarbejdet mellem plejefamilier og anbragte børns forældre.

 

Inge M. Bryderup anbefaler bogen til politikere, plejefamilier, rådgivere, studerende og forskere på anbringelsesområdet.

 

Du kan læse mere om bogen og bestille den på www.bygbro.dk

23. januar 2020

Af Gitte Redder