Gratis psykologhjælp til anbragte og tidligere anbragte unge

En bevilling fra Trygfondens Akutpulje har gjort det muligt for Børn og Unges Trivsel at tilbyde gratis online akut psykologhjælp til anbragte og tidligere anbragte unge i alderen 15 til 30 år.

Det kan fx være unge, der har det svært i denne isolation, som bor på opholdssteder, i plejefamilier, er i udslusning og/eller er i efterværn.

Vi tilbyder også akuthjælp til unge tidligere anbragte, der er udfordret i familier med misbrug og/eller psykisk vold

Vi tilbyder:  

  • Individuelle psykologsamtaler

Vi tilbyder op til fem gratis og anonyme individuelle psykologsamtaler.  Samtalerne foregår online med uddannede psykologer. Samtalerne vil ikke udgøre et behandlingsforløb, men vil have fokus på konkrete selvhjælps- og håndteringsstrategier i forhold til den aktuelle situation.

 Online-gruppeforløb

Vi tilbyder gratis medlemskab i en online-gruppe via Facebook. Her præsenteres de unge for professionelle videoer relateret til at kunne håndtere deres sårbarhed i en vanskelig og kaotisk situation. Onlinegruppen udgør et ligeværdigt fællesskab, hvor de unge kan sparre med hinanden og professionelle.

Vi har kapacitet til at tilbyde i alt ca. 1000 psykologtimer. Hver ung får tilbudt op til 5 samtaler, og vi har dermed som udgangspunkt mulighed for at tilbyde ca. 200 unge et psykologforløb. Timerne fordeles efter først til mølle-princippet. Onlinegruppen har ubegrænset kapacitet.

Forløbet er startet op mandag den 21. april og løber til og med fredag den 26. juni 2020. Der er åbent fra mandag til torsdag kl. 10-15.

Bestil tid i vores online bookingsystem www.bu-t.dk.

Unge kan også kontakte os på mail info@bu-t.dk.

28. april 2020

Projekt Unik