logo-image
Har du tjek på feriereglerne? Få et overblik her

Det er snart ferietid. Hvad er mine rettigheder i forhold til ferie? Der er ikke et entydigt svar, for der er dels Ferielovens regler, som gælder for alle, dels forskellig praksis i de enkelte kommuner, og dels forskellige formuleringer i de enkelte ansættelseskontrakter. 

Plejefamilier er omfattet af ferieloven og dermed også den nye ferielov som har princippet om samtidighedsferie.  I ferieloven optjener man enten ret til ferie med løn eller en feriegodtgørelse på 12,5 procent.

På grund af overgangsåret op til den nye ferielov 1. september 2020 har vi i år 16,7 dages sommerferie. Du kan kun hæve feriegodtgørelse svarende til de 16,7 dage for det nye ferieår fra 1. maj til 30. september på borger.dk/feriekonto, hvis det er aftalt/forudsat i kontrakten med kommunen, at du får udbetalt ferien som feriegodtgørelse.  Hvis du har aftalt ferie med løn, kan du naturligvis ikke også få feriegodtgørelse udbetalt. 

Plejefamilier har ikke ret til den 6. ferieuge, for den er ikke en del af Ferieloven, men er aftalt i overenskomsten. Og i KL’s nye vejledning om ferie er plejefamilierne ikke omfattet af bestemmelserne om den 6. ferieuge.

Se, hvad der står i din kontrakt om ferie

Kommunernes praksis er forskellig. Du kan tjekke din ansættelseskontrakt og se, hvad der står om ferie.

Nogle kommuner godtgør intet i forhold til udgifter til ferie. Andre kommuner, som f.eks. Helsingør, godtgør dokumenterede udgifter til f.eks. flybillet til plejebarnet med op til 7.000 kroner i alt for både sommer og vinterferie. Til gengæld er det sjældent, at udgifter til ferie i sommerhus i Danmark bliver godtgjort. Nogle kommuner har et fast beløb for udgifter til ferie på for eksempel 4.000 kroner om året uden dokumentation af udgifterne.

Nogle kommuner har den praksis, at hvis man ikke holder den 5. ferieuge, kan man få den udbetalt.

Ferie med eller uden plejebørn

Kommunerne forventer generelt, at plejefamilien holder ferie med plejebørnene. I Helsingør Kommunes familieplejehåndbog står der for eksempel: Helsingør Kommunes forventning og udgangspunkt er, at plejebarnet holder ferie med plejefamilien, og det vil fremgå af kontrakten.

Så hvis du har et generelt behov for at kunne holde for eksempel en uges ferie uden plejebørnene, kan det måske skrives ind i din kontrakt. Det er formentlig mest realistisk, hvis du har større børn.

Nogle kommuner giver en kompensation til plejefamilien ud fra den betragtning, at familiens ferie med plejebørnene ikke er at sidestille med en rigtig ferie.

 

FAKTA
Ferieloven

I ferielovens § 16 stå følgende:

  • En lønmodtager, der er antaget månedsvis eller for længere tid, og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, får løn under ferie samt et ferietillæg på 1 pct. af lønnen, jf. §§ 17 og 18.

Stk. 2. En lønmodtager, som ikke er omfattet af stk. 1, får feriegodtgørelse på 12,5 pct. af lønnen, jf. § 19.

Individuel vurdering

- Det er rigtigt, at flere kommuner ofte opfordrer plejefamilierne til at holde ferie med deres plejebarn. Det gør kommunerne, fordi det i langt de fleste tilfælde er bedst for barnet at holde ferie med den familie, det er anbragt i. Det er ikke godt for barnet, hvis den familie, som barnet føler sig holdt af og knyttet til, fravælger barnet i forbindelse med ferie, siger specialkonsulent i Kommunernes Landsforening (KL), Jessie Brender Olesen.

- De børn, der anbringes, har typisk i hele deres barndom været vant til at blive valgt fra, og den oplevelse bør de ikke også have, når de bliver anbragt. Barnet bør kunne stole på, at det faktisk hører til og føler sig holdt af på lige fod med familiens øvrige børn. Derfor opfordrer kommunerne ofte plejefamilierne til nøje at overveje, om de ønsker at holde ferie uden deres plejebarn.

- Der kan dog være særlige forhold, der gør, at plejefamilien har brug for tid alene. Her er det klart, at kommunerne er forstående over for, at familien ønsker ferie uden plejebarnet. 

I forhold til spørgsmålet om dokumenterede udgifter til ferie eller feriekompensation siger Jessie Brender Olesen:

- KL har ikke konkrete anbefalinger til, med hvilket beløb kommunerne skal dække plejefamiliens udgifter til ferie. Det vil typisk være op til den enkelte kommune at foretage en konkret vurdering af plejefamiliens sædvanlige adfærd. Herunder først og fremmest at tage hensyn til barnets tarv. Dernæst til, hvad der må betegnes som et rimeligt udgiftsniveau for et barn i en familie.

- Hvis familien har særlige udgifter til ferie, f.eks. til en flybillet, så vil nogle kommuner dække op til et vist beløb, men kommunen tager også med i sin vurdering, hvordan familien plejer at holde ferie, siger Jessie Brender Olesen fra KL.

Kontakt os

PLF hører meget gerne fra dig i forhold til ferie. Hvilke vilkår har din kommune, og hvilke vilkår har du i din ansættelseskontrakt m.v.?

Du kan skrive til landsforeningen@plejefamilierne.dk eller på sikker mail: plf@forbundet.dk

 

28. maj 2020

Karin Skolnik