logo-image
Jeg har en drøm om bedre forhold for plejebørn og plejefamilier

Her kan du læse formand Thomas Vorres første maj tale 2020

Kære alle sammen

Denne tale er til alle plejefamilier, der arbejder med udsatte børn i Danmark.

Jeg vil gerne i dag rette en tak til alle plejefamilier. Jeg og alle andre i bestyrelsen i PLF er jo plejefamilier selv, og vi har alle mærket denne coronakrise på egen krop og i egen familie.

Jeg ved, at det særligt i denne coronakrise har været rigtig svært for mange. Jeg har hørt fra rigtig mange plejefamilier, at de har haft store udfordringer med store børn, som måske ikke er så store indeni, og som har ladet hånt om Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men bare har gjort, som det passede dem, for de kunne jo ikke blive syge.

Jeg har hørt fra plejefamilier, som har siddet med 2-3 små udfordrede specialskolebørn, børnehavebørn eller blot almindelige skolebørn, der har skulle lave hjemmeskole og sikre nogle gode pædagogiske daglige gøremål. Det er sjovt den første uge, men der opstår mange udfordringer, som jo ikke bliver fordelt udover dagen mellem en skole eller børnehave og hjemmet. Så pludselig skal vi som plejefamilier arbejde både som lærer, pædagog, speciallærer og samtidig som familie. Vi plejer at sige, at vi arbejder 24/7, og at vi ofte skal være standby for at kunne hente udfordrede børn før tid eller midt i undervisningen, og det gør vi.

Tak til alle jer plejefamilier

Jeg vil sige tak til alle jer plejefamilier, som har kæmpet, mens andre har holdt sig hver for sig. Jeg har også hørt om mange plejefamilier, som har haft samvær på trods af stor usikkerhed om sundhedsforholdene. Hvordan kan man være sikker på, at sundhedsforholdene er ok, når man sender et barn til sin mor eller far, der er for dårlige til at passe barnet i første omgang? Er der tilstrækkelig forståelse for sundhedsforholdene? Ja, det ved vi ikke.

Døgninstitutionen har helt andre styrede rammer, og her har man alligevel fjernet muligheden for samvær.

Jeg vil gerne takke jer alle for den store professionalisme, som kendetegner det arbejde, I som faggruppe har stået for her i denne sundhedskrise. Jeg håber ikke, at der er mange, som bliver ramt, fordi de har varetaget deres arbejde.

Social og Indenrigsministeriet har sagt, at plejefamilier varetager en KRITISK FUNKTION i samfundet, og derfor skulle vi ikke lukkes ned som resten af det kommunale Danmark.

Det skabte en hel del forvirring, men vi må også vende det om og sige, at vi alle kan være stolte af, at Socialministeriet betragter vores arbejde som en kritisk funktion! Med andre ord gør du og jeg noget, som er af yderste vigtighed for det Danske samfund. Det er tankevækkende!

Hvorfor behandler man så en kritisk funktion i samfundet så dårligt?

Man kunne så spørge sig selv: Hvorfor behandler man så en kritisk funktion i samfundet så dårligt? Der er ikke en kommune, som ønsker at anerkende vores job som et lønmodtagerarbejde. De betragter os alle som selvstændige, der er ansat på individuelle kontrakter. Det er ikke kontrakter med indbygget sikkerhed som funktionæransættelser, men noget helt for sig selv. Det er en ansættelseskonstruktion, hvor man skriver under på at passe andre menneskers børn. Kontrakten løber et år og kan så genforhandles. Tanken er, at børn under de rette opvækstvilkår bliver bedre og lettere at have, og så sætter man lønnen ned. Typisk kan man i et startforløb få omkring 30.000 kr. før skat, men du ved ikke, hvor meget den ansættende kommune forventer at sætte dig ned. Vi har eksempler på kommuner, som efterfølgende tilbyder 8.600 kr. før skat og eventuel pension. Er det helt rimeligt? Nej, det mener jeg ikke. Plejefamilien bliver følelsesmæssigt tilknyttet barnet, og så klapper fælden. Er det rimeligt? Nej, det er det ikke.

Nu er vi nået til, at mange kommuner laver nye modeller, hvor de lover at placere de enkelte plejefamilier på et fast niveau, som skal afspejle, at barnet får det bedre på den lange bane, og at den faste startløn derfor er lavere. Der er et ordsprog, som I sikkert alle kender: ”Små børn små problemer - store børn store problemer” Det er desværre ikke tænkningen rundt om i Danmark. Her tænkes der små børn store problemer, store børn ingen problemer…… hmm.

En statsminister sagde engang: ”Kan vi ikke gøre det lidt bedre?” For plejefamilierne er det blot blevet værre. Nu er der kommet en ny statsminister på taburetten, og hun lover også, at børn og i særlig grad udsatte børn skal have det bedre. Jeg håber ikke, det bliver for 8.600 kr. om måneden før skat.

For 121 år siden i 1899 blev første maj startskuddet til den største lockout i Danmark. Fagbevægelserne stod sammen om bedre forhold. Som årene gik, fik de alle overenskomster og ordnede forhold. Vi i plejefamiliernes Landsforening kæmper desværre fortsat for ordentlige forhold. Hvorfor ønsker man ikke fra det offentlige Danmark at benytte Den Danske Model, når det gælder plejefamilier - os som bliver takket med en lønnedgang? Det er ikke den tak, vi har behov for.

Vi har i Plejefamiliernes Landsforening udarbejder 17 forslag til bedre vilkår for de 65 procent af alle anbragte børn i Danmark, som passes i plejefamilier. Vi vil så gerne i dialog både med KL og regeringen.

Vi arbejder for at skabe bedre forhold til plejefamilier, og vi arbejder for at skabe bedre forhold for de børn, vi passer på med hele hjertet. Det skal ikke være en straf at komme i pleje. Det skal være så godt, at når man bliver voksen, har man både fået en uddannelse og et arbejde og kan se tilbage på sin plejefamilie og tænke, at det var godt, og at man som anbragt barn har 2 familier og ikke bare én.

  • Jeg har en drøm om bedre forhold for plejebørn.
  • Jeg har en drøm om bedre forhold for plejefamilier.
  • Jeg har en drøm om anerkendelse og respekt for vores arbejde.
  • Jeg har en drøm om, at alle anbragte børn vil kunne få det bedst mulige voksenliv hver især.

01. juni 2020