logo-image
Bog om følelsesmæssige udfordringer i arbejdet med mennesker

Med basis i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og den mentaliseringsbaserede tilgang (MBT) argumenterer bogens forfattere for normaliteten af selv stærke, tabuiserede følelser i arbejdet med mennesker. Den er skrevet af Berit Mus Christensen og Maja Nørgård Jacobsen.

Bogen giver dig anvendelige redskaber og øvelser, som kan styrke din evne til at håndtere disse almindelige udfordringer professionelt.
Første del beskriver metoderne ACT og MBT. I anden del præsenteres almindelige følelsesmæssige udfordringer i arbejdet med mennesker herunder irritation og vrede, utålmodighed, skuffelse, utilstrækkelighed, betagelse m.m. Tredje del vedrører følelser rettet mod rammerne for arbejdet med mennesker.

Her er et kort uddrag fra bogen:

Ud over at lægge vægt på både den professionelles og den anden persons mentale tilstande viser den mentaliseringsbaserede tilgang, hvor centralt det specifikke samspil og det samspilsmønster, der opstår mellem dig og den anden, er. Forskning peger bl.a. på, at i konfliktfyldte relationer er unges evne til at mentalisere mere unuanceret med en tendens til at tillægge den anden part negative intentioner (O’Connor 1999). På anbringelsesområdet indikerer undersøgelser, at det samspilsmønster, der udvikler sig mellem et plejebarn og dets plejeforældre, er af stor betydning for anbringelsens effekt, herunder om der sker uplanlagte sammenbrud i anbringelsen (Cousins 2011, Dance et al. 2002, Quinton 2012, Redding et al. 2000, Sinclair & Wilson 2003). Som professionelle er vi forpligtede til at gøre vores for at sikre, at det samspil, der opstår, er positivt og sundt. Et øget fokus på mentalisering bidrager hertil. En mentaliserende indstilling som referenceramme for ens professionelle virke giver mulighed for udvikling og trivsel hos de mennesker, vi arbejder med. I nogle situationer er det dog sværere at mentalisere end i andre – også som professionel. Det er emnet for næste afsnit.

01. juni 2020