logo-image
Din kommune godkender ikke nødvendigvis din PUP-uddannelse

Det er kommunens beslutning, om PUP-uddannelsen kan erstatte de udbudte temadage. Derfor bør du tjekke det med kommunen. Du får reglerne her.

Den kommune, der har ansvaret for barnet eller den unges ophold i plejefamilien, skal sørge for, at plejefamilien løbende gennemfører den nødvendige efteruddannelse og modtager den fornødne supervision, rådgivning og vejledning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Det står i § 66 c i Lov om social service.
Socialtilsyn Syd har oplyst, at de ikke holder øje med, at plejefamilierne gennemfører efteruddannelse, da det er kommunens ansvar at holde øje med det. Socialtilsynet er ”kun” interesseret i at følge den udvikling, som den enkelte plejefamilie opnår i forhold til den godkendelse, de har og den opgave, de har.

Denne udvikling og dygtiggørelse kan opnås på flere forskellige måder, både via supervision, rådgivning, vejledning, uddannelse, kurser og temadage.

Derfor er det den enkelte kommunes beslutning, om PUP-uddannelsen kan erstatte de temadage, der udbydes.

25. juni 2020

Britta Nielsen, PLF