logo-image
Dækning af ferieudgifter: Den høje og den gennemsnitlige

Hvis vi tager på ferie, kan mine plejebørn så få dækket udgifter til for eksempel flybillet, ferieaktiviteter eller sommerhus? Ja, det er forskelligt fra kommune til kommune. Her er 2 eksempler.

Som med så meget andet i forhold til plejefamilierne og plejebørnene har kommunerne vidt forskellig praksis, når det handler om udgifter til ferie.

Næsten alle plejefamilier holder ferie med deres plejebørn. Og det koster jo penge. Nogle kommuner giver et fast beløb til ferie og andet, andre dækker op til et vist beløb mod at få regning på det.

Den høje: Helsingør Kommune dækker op til 7.000 kroner

Kommunen ligger i den høje ende på dette område. Hvis plejefamilien kan dokumentere udgifterne, kan den få dækket op til 7.000 kroner.

- Vi dækker op til 7.000 kroner årligt for ferieudgifter for barnet mod kvitteringer. Det kan være barnets del ved leje af sommerhus, ekstra aktiviteter som en tur i sommerland eller flyrejser. Beløbet kan dække flere mindre ferier eller en enkelt større, forklarer daglig leder i familierådgivningen Tina Pedersen, som også har kommunens plejefamiliekonsulenter under sig.

- Vi har mange længerevarende plejeforhold, hvor plejefamilierne gang på gang tager nye børn ind. Dem vil vi gerne behandle godt. Og så vil vi gerne være attraktive over for nye plejefamilier i Helsingør. Som så mange andre kommuner har vi svært til at rekruttere nye plejefamilier. 

Den gennemsnitlige: Samme beløb til alle

Haderslev Kommune ændrede for knap et år siden deres retningslinjer, så alle nu får det samme beløb på 400 kroner om måneden. Beløbet kan blandt andet dække udgifter til ferie, spejderlejr, kørsel op til 30 kilometer og andet ud over tøj og lommepenge.

- Vi oplevede, at nogle familier søgte ofte, mens andre familier aldrig søgte. Derfor besluttede vi at lave en gennemsnitsmodel med den begrundelse, at det er mest fair. Der er forskel på familiernes aktivitetsniveau, men der kan også være forskel på, om man søger eller ej. Nu er vi ude over det, og alle får det samme, siger Marianne Bang, som er faglig leder i familierådgivningen.

De 400 kroner er fundet ved blandt andet at se på, hvor meget der blev udbetalt tidligere. Den nye praksis trådte i kraft 1. september sidste år, og Marianne Bang fortæller, at det virker, som om plejefamilierne generelt er tilfredse med ordningen.

- Ud over de 400 kroner har plejefamilien mulighed for at søge penge til barnet til konfirmation, barnedåb, medicin for kroniske lidelser, prævention, briller, kontaktlinser, etableringsbeløb og kørsel til samvær over 30 kilometer, siger Marianne Bang.

Intet svar fra Brøndby Kommune

Vi har forsøgt at få et svar fra Brøndby Kommune om kommunens praksis for honorering af udgifter til plejebarnets ferie. Men trods flere henvendelser er kommunen ikke vendt tilbage.

Har du yderligere information

PLF hører meget gerne fra dig i forhold til at få dækket udgifter til ferie. Hvilke vilkår har din kommune, og hvilke vilkår har du i din ansættelseskontrakt m.v.?

Du kan skrive til landsforeningen@plejefamilierne.dk eller på sikker mail: plf@forbundet.dk

25. juni 2020

Karin Skolnik