Hvor går grænsen mellem omsorg og magt i forhold til plejebørnene?

Det kan være svært at angive en præcis grænse, men generelt er reglerne ikke forskellige for familier med biologiske børn og familier med plejebørn, siger Kit Kobberø, som er jurist og socialrådgiver. Her får du Kit Kobberøs gode råd i forhold til loven om voksenansvar.

Kit Kobberø har holdt 3 undervisningsdage for plejefamilier om blandt andet voksenansvarsloven.

 

Alle forældre og plejeforældre kender til de umulige situationer, hvor det kære barn – uanset alder – forvandler sig til et monster uden for pædagogisk rækkevidde.

Plejeforældre er som udgangspunkt underlagt de samme regler som biologiske forældre. Omsorgstiltag er tilladt, magtanvendelse er ikke tilladt.

- Man skal altid forsøge at gøre det, der griber mindst ind i barnets selvbestemmelse. Men plejeforældre kan og skal naturligvis kunne foretage nødvendige indgreb for at beskytte barnet og sig selv, siger Kit Kobberø.

Indgreb for at beskytte kan være:

  • Forhindre, at barnet leger med kniv eller løber ud på vejen.
  • Sørge for, at barnet får børstet tænder, bliver klædt på, og spændt fast i bil eller på cykel.
  • Forhindre, at den unge kommer i kriminelle miljøer eller udvikler et misbrug.

 

Fysisk guidning

I voksenansvarslovens defineres fysisk guidning i forhold til omsorg.

Det er omsorg at lægge en arm om skulderen på barnet for at få det til at følge med.

- Hvis barnet følger med, er det en omsorgshandling. Hvis barnet gør aktiv modstand, skal man slippe taget og lade barnet gå. Undtagelsen fra det er, hvis barnet på den måde bringer sig selv i fare, for eksempel ved at løbe ud på vejen, forklarer Kit Kobberø.

Plejeforældre hører under voksenansvarsloven, mens biologiske forældre hører under forældreansvarsloven.

 

Kommunen skal kontaktes

I modsætning til biologiske forældre har plejefamilien ret og pligt til at gå i dialog med myndigheder, hvis barnet ikke kan nås via nødvendig omsorg.

- Hvis barnet gentagne gange modsætter sig den nødvendige omsorg, så må plejefamilien kontakte indehaveren af forældremyndigheden, kommunen eller andre, forklaer Kit Kobberø.

Hvad må man så?

- Det er helt lovligt og også en god idé at håndhæve regler i hjemmet. Barnet skal stoppes og irettesættes, hvis det overtræder de regler, som enten er indlysende eller gjort tydelige for barnet, siger Kit Kobberø og tilføjer:

- Det kan for eksempel være regler for bordskik, brug af mobiltelefon, oprydning og hygiejne.

- Jeg ved, at mobiltelefonen kan være en udfordring i mange familier. En mulighed er at indføre, at mobilen ikke er i brug ved måltidet og om natten. Det er en klar regel, som ikke medfører unødig indgriben over for barnet. Problemer opstår, hvis barnet nægter at følge reglen, for i forhold til voksenansvarsloven må du ikke tage telefonen fra barnet.  

 

Hårfin balance

Grænsen mellem magtanvendelse og omsorg kan være hårfin og svær at definere helt klart.

- Som plejeforælder må og skal man opdrage. Og det er ikke altid nemt. Jo mere, der er defineret, for eksempel i form af husregler, jo nemmere kan det være at undgå konflikter. Hvis der er tale om større plejebørn, kan de være med at beslutte husreglerne og på den måde være medbestemmende om familiens fælles regler, siger Kit Kobberø.

 

Revselsesretten er afskaffet

I 1997 blev revselsesretten afskaffet. Det indebærer, at brug af fysisk magt er at sidestille med vold og overgreb jævnfør blandt andet straffeloven. 

- Med afskaffelsen af revselsesretten bortfaldt hjemlen til at anvende fysisk magt over for børn og unge, forklarer Kit Kobberø.

 

Få mere at vide

Du kan læse mere om anbragte børn og unges rettigheder her

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1/lovgivning-1/born-og-unges-rettigheder

Du kan se voksenansvarsloven her

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1/lovgivning-1/voksenansvarsloven

Socialstyrelsen har en guide til voksenansvarsloven. Den finder du her

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1/lovgivning-1/din-guide-til-voksenansvarsloven

23. juli 2020

Karin Skolnik