logo-image
Sådan får du de indefrosne feriepenge

Har du optjent feriepenge fra 1. september 2019 til 31. marts 2020, kan du fra oktober søge om at få 3 ugers feriepenge udbetalt

Fra starten af oktober kan du få udbetalt 3 uger af de indefrosne feriepenge, hvis du vil. 

For at sætte gang i forbruget igen blev Folketinget inden sommerferien enige om, at 3 uger af de indefrosne feriepenge kan udbetales nu. Siden har der været en del debat om vilkårene, blandt andet om skatteprocenten og om der skal betales topskat.

Folketinget vedtog med den endelige lov den 17. august 2020 vilkårene for udbetaling, så der er nu svar at hente på rigtig mange spørgsmål.

Kan jeg få indefrosne feriepenge udbetalt?
Hvis du har haft lønnet arbejde i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020, kan du få udbetalt feriegodtgørelse for 3 uger. Det gælder for alle, også for elever og unge under 18 år, der har optjent feriepenge. 

Skal jeg have feriepengene udbetalt?
Nej. Det er frivilligt, om du vil have pengene udbetalt. Hvis du ikke beder om pengene nu, bliver de stående, til du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. 

Hvordan får jeg pengene udbetalt?
Du skal bede om det digitalt via borger.dk og bruge NemID. Pengene udbetales ikke automatisk.

Hvornår kan jeg få pengene udbetalt?
Ansøgningsfristen er fra oktober 2020 til 1. december 2020.
Du får pengene udbetalt inden for 2 uger, fra du har bedt om det.

Kan jeg nøjes med kun af få nogle af pengene udbetalt?

Nej. Det er ikke muligt at bede om en delvis udbetaling: du kan kun hæve det hele eller lade det hele stå. Du får altså udbetalt for alle 3 uger, hvis du har opsparet så meget ferie. Hvis du har opsparet mindre end tre uger, fx for 2 uger, så får du udbetalt et beløb for de 2 uger. 

Skal jeg betale skat af pengene?
Ja. Du beskattes normalt. 
Folketinget har vedtaget, at folk med høj indkomst også skal betale topskat af feriepengene. Det betyder, at hvis du tjener 45.000 kr. eller mindre om måneden, skal du ikke betale topskat. Hvis du tjener 49.000 kr. eller mere, betaler du i forvejen topskat. Tjener du over 45.000 kr. men under 49.000 kr., skal du betale topskat af nogle af pengene.

Modregnes feriepengene i andre ydelser?
Nej. De udbetalte feriepenge modregnes ikke i de offentlige ydelser, som du, din ægtefælle eller dine børn får. 
Der må heller ikke modregnes hverken offentlig eller privat gæld, når de indefrosne feriepenge udbetales.  

Får jeg det rigtige beløb udbetalt?
Det er ikke sikkert, at du får udbetalt lige præcis det beløb, du skal have. Det er nemlig ikke alle arbejdsgivere, der har nået at indberette, præcis hvor mange feriepenge deres ansatte har til gode. Du kan få udbetalt pengene, fordi staten i første omgang lægger ud.

Der kan derfor blive udbetalt for mange penge i nogle situationer og for få i andre. 

Hvis du får for lidt udbetalt, kan der blive rettet op på det. Hvis du får for meget udbetalt, vil det sandsynligvis bare betyde, at du så har det mindre stående indefrosset, til du forlader arbejdsmarkedet. 

 

Plejefamilierne skal også have indefrosne feriepenge
- Plejefamilierne er omfattet af Ferieloven. Derfor må I som plejefamiliernskulle søge og få udbetalt de indfrosne feriepenge på samme måde som alle andre. Hvis I mod forventning oplever problemer med dette, hører vi gerne fra jer, siger PLF’s formand Thomas Vorre.

Læs mere om udbetalingen af indefrosne feriepenge: Millioner på vej til Serviceforbundets medlemmer (https://serviceforbundet.dk/NyhederFagblad/2020/2020-06-19-indefrosne-feriepenge.aspx

 

27. august 2020

Byline: Brian Gronemann