logo-image
Klaus Wilmann: Giv de unge mennesker ret til efterværn

Klaus Wilmann har arbejdet som centerchef for Familieplejen i Københavns Kommune. Han mener, at anbragte børn skal have ret til efterværn efter nogle bestemte kriterier. Og denne ret bør skrives ind i Serviceloven. 

- Som det er nu, hvor det er kommunen eller sagsbehandleren, der afgør om det er vigtigt for den unge at få efterværn, bliver økonomien alt for ofte udslagsgivende, siger Klaus Wilmann.

Han mener, at Serviceloven bør indeholde denne ret til efterværn efter nogle kriterier, der blandt andet sikrer, at de unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse, en studentereksamen eller et praktikforløb.

- Jeg har i min tid som centerchef set mange afgørelser, der er helt på månen. Alderen er en meget rigid grænse, og jeg håber, at det er et emne, der vil fylde meget i debatten, så vi ikke i fremtiden taber en masse unge på gulvet.

De vil stå på egne ben, men knækker halsen

Klaus Wilmann mener, at de anbragte unge ofte har brug for mere støtte end deres jævnaldrende.

- Når de er 18 år, vil de gerne stå på egne ben, men deres baggrund betyder ofte, at de har brug for et par års ekstra støtte. Hvis de bor i en plejefamilie, så kunne en glidende overgang fra beskyttet miljø i plejefamilie til et værelse tæt på plejefamilien være en god ordning.

- Jeg har desværre set mange eksempler på, at den gode udvikling bliver sat over styr, når de skal flytte hjemmefra. De fleste plejefamilier træder til og hjælper, men på et opholdssted eller døgninstitution risikerer de unge at flytte i en kritisk periode, og så magter de måske ikke den store omvæltning, det er at skulle klare sig selv, sin uddannelse og sin økonomi.

FAKTABOKS

Klaus Wilmann har været næstformand i BUPL. Han har også været direktør for Frie Børnehaver og formand for Børnerådet.

Senest har han været centerchef for Familieplejen i Københavns Kommune og er nu gået på pension.

Klaus Wilmann har gennem sin karriere arbejdet for børns vilkår og rettigheder.

 

24. september 2020

Karin Skolnik