logo-image
5 skarpe råd til, hvad din kommune må og ikke må

Er du nogle gange i tvivl om, hvad din kommune må?

Må din kommune for eksempel bestemme, om du må arbejde ved siden af plejeopgaven? Vi giver dig 5 spørgsmål og svar.

Må min kommune bede om, at begge plejeforældre skriver under på en kontrakt?

Svar: JA, det må den gerne, men der kan kun være én person, der står som kontraktholder. Ægtefællen skriver under på accept af opgaven, på tavshedspligt, ferieregler og økonomien i opgaven.

PLF anbefaler, at det bliver defineret, hvad den anden part skriver under på. Det er vigtigt, at der står, at medunderskriver ikke er kontraktholder.

  

Må min kommune blande sig i, hvor mange vederlag en plejefamilie samlet set må få?

Svar: NEJ, det må den ikke. Det er Socialtilsynet, der bestemmer, hvor mange pladser en plejefamilie er godkendt til. Men det er kommunens valg, om den vil anbringe barnet i din familie. Det er også kommunens valg, hvor mange vederlag den vil give.

Man kan sagtens få 9 vederlag for en opgave, hvor plejefamilien samtidig arbejder. Det er helt op til kommunen at vurdere det enkelte tilbuds kvalitet og værdi.

PLF anbefaler en god faglighed som grundlag for vederlagsfastsættelsen. PLF hjælper gerne med kontrakt og faglig vurdering.

  

Må min kommune bestemme, om jeg må arbejde ved siden af plejeopgaven?

Svar: JA, kommunen kan bestemme, om du må arbejde ved siden af plejeopgaven. Det aftales ved indgåelse af kontrakten.

PLF anbefaler, at du er omhyggelig med at fortælle kommunen, hvad du laver ved siden af, så den ikke efterfølgende kommer efter dig. Det skal stå på din profil på tilbudsportalen, hvis du har andet lønnet arbejde. Det er vigtigt at få en ordlyd med i kontrakten om, at kommunen også fremadrettet accepterer et eventuelt arbejde.

 

Må min kommune ændre i betingelserne ved overgangen til ny vederlagsmodel?

Svar: JA, det må den gerne. Når en kontrakt bliver genforhandlet, er det en ny situation og alt kan forhandles.

PLF anbefaler, at du får indført i din kontrakt, at der er punkter, der ikke kan ændres ved indgåelse af ny kontrakt.

Desuden er det jo lige netop derfor, vi arbejder for en overenskomst på området, da hver ny kontrakt altid er ny og derfor en åben dør til at lave store forringelser, som plejefamilien bliver presset til at acceptere, fordi familien er bange for at miste plejebarnet. Det finder PLF uværdigt.

 

Må min kommune betale PUP uddannelsen for de plejefamilier, der i forvejen har en bacheloruddannelse?

Svar: Ja det må de. Gerne.

PLF anbefaler, at der findes en løsning, så for eksempel en uddannet tandlæge kan blive opgraderet til plejefamilieområdet, og at en uddannet pædagog kan deltage. Det er så vigtigt et kvalitetsløft, at alle plejefamilier i Danmark burde få tilbuddet. 

 

22. oktober 2020