logo-image
Må min kommune fjerne barnet med clean cut?

Her får du 3 nye spørgsmål og svar på, hvad din kommune har ret til, og hvad kommunen ikke må.

Her er 3 spørgsmål og svar på, hvad en kommune må foretage sig. Svarene er udtryk for en generel betragtning, og der kan være undtagelser i en konkret sagsbehandling.

 


 

Må min kommune fjerne barnet med clean cut?

JA, det må den gerne!

PLF anbefaler, at man ikke fjerner ved clean cut, undtagen i de helt særlige indlysende situationer, hvor barnet er udsat for vold, overgreb eller der er misbrug i plejefamilien.

Det er dybt skadeligt for et barn at blive flyttet uden mulighed for kontakt og forklaring. Derfor arbejder PLF hårdt for, at lovgivningen ændres på området, og at plejefamilien bliver part i sagen, når et barn har været i plejefamilien i mere end 3 år.

PLF anbefaler, at der oprettes et team af uvildige, som kan vurdere sagerne, inden plejebørn flyttes.

 

Må min kommune varsle ferie?

JA, det må den gerne!

Efter ferieloven er det arbejdsgiver, der fastsætter, hvornår ferien skal afholdes, men under hensyntagen til medarbejderens ønsker.

Det er tvivlsomt, om bestemmelsen har noget reelt indhold, hvis arbejdsgiver ikke inddrager medarbejdernes ønsker. Det er i sidste ende arbejdsgiveren, der beslutter tidspunktet for placeringen af ferien, hvis arbejdsgiver overholder varslerne for det. Hovedferien skal varsles med 3 måneder og restferien med en 1 måned. Det gælder stadig i den ny ferielov.

Der står i Ferieloven:

Feriens placering skal aftales mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren har dog ret til, inden for nærmere fastsatte frister, at varsle, hvornår hovedferie og øvrig ferie skal afholdes i løbet af ferieåret.

 

Må min kommune kræve, at samvær med forældre holdes i plejefamiliens hjem?

Nej, det må den ikke!

En plejefamilie kan godt sige nej til samvær i eget hjem, men ikke til samvær generelt.

Nogle plejefamilier oplever at blive presset til samvær i eget hjem.

PLF mener,

man skal lytte til plejefamilien og de pædagogiske konsekvenser, et samvær i plejefamilien kan have i forhold til den tryghed, et barn skal føle i sit hjem, eller i nogen sager, den tryghed, plejefamilien også har krav på i eget hjem.

 

17. december 2020