logo-image
Må min kommune

Må min kommune indkalde plejefamilien til møde uden at fortælle, hvad mødet handler om?

Ja, det må den godt!

Der er ingen lovgivning på området. PLF og KL har udviklet nogle etiske retningslinjer omkring mødeindkaldelser til honoreringsmøder og lignende. Her anbefaler både PLF og KL, at indkaldelser til møder skal følges af en dagsorden med formål for mødeindholdet.

Desuden anbefaler PLF og KL, at der også laves beslutningsreferater fra vigtige møder.

Ovenstående underbygger et godt og ligeværdigt samarbejde. Desværre er det ikke standard i mange kommuner.

Må min kommune kræve, at samvær med forældre holdes i plejefamiliens hjem?

Nej, det må den ikke!

En plejefamilie kan godt sige nej til samvær i eget hjem, men ikke til samvær generelt.

Nogle plejefamilier oplever at blive presset til samvær i eget hjem. PLF mener, man skal lytte til plejefamilien og de pædagogiske konsekvenser, et samvær i plejefamilien kan have i forhold til den tryghed et barn skal føle i sit hjem, eller i nogen sager, den tryghed plejefamilien også har krav på i eget hjem.

Må min kommune kræve, at den ægtefælle, som ikke har plejeopgaven, også skal deltager i supervisionsmøder?

Ja, det må den gerne!

Til supervisionsmøder kan kommunen kræve, at begge plejeforældre deltager, mens det ikke er et krav ved status- og opfølgningsmøder.

19. januar 2021