En bekendtgørelse åbner en lille mulighed for at ændre på samvær

I disse Coronatider kan samvær med de biologiske forældre være problematisk. Som udgangspunkt skal møder og samvær stadig gennemføres, også fysisk. Men de kan efter en konkret vurdering ændres til at foregå elektronisk.

Et medlem har fortalt PLF, at hun fik samværet ændret på baggrund af bekendtgørelsen:

Ændring i gennemførelsen af samvær mellem forældre eller anden familie og netværk og anbragte børn efter lov om social service
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at et planlagt samvær efter § 71, stk. 2-6, i lov om social service midlertidigt udøves på anden måde, herunder ved elektronisk kommunikation, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog §§ 9 og 10.

 

19. januar 2021