Bestyrelsesmedlem: Med forslaget ”Barnet Først” er vi tættere på målet

Marianne List har været bestyrelsesmedlem i næsten 18 år.

Marianne List stopper i PLFs bestyrelse efter næsten 18 år, fordi tiden som plejeforælder er ved at rinde ud. Hun har haft et godt samarbejde med både den tidligere og nuværende formand. Og hun opfordrer medlemmer med lyst til at påvirke og udfolde sig til at stille op til bestyrelsen på næste generalforsamling.  

I PLF’s bestyrelse er der rig mulighed for at komme med ideer og føre dem ud i livet, siger Marianne List, der kan se tilbage på næsten 18 års bestyrelsesarbejde i PLF, som først var en interesseorganisation og senere blev en fagforening i 2019.

– Jeg plejer at sige, at det er bedre at få tilgivelse end tilladelse, og det er nødvendigt for at få aktiviteterne til at blomstre, for en stille og inaktiv forening er ikke til gavn for nogen.

Hun ser tilbage, men faktisk mest frem, for der er masser af aktiviteter i støbeskeen, inden hun takker af på generalforsamlingen, som formentlig bliver holdt i sensommeren 2021. Og hun fortsætter med Projekt Netværk og arbejder på at få forankret det endnu bredere, så flere anbragte børn kan være med i en netværksgruppe.  

 

Får ført projekter ud i livet

- Bestyrelsesarbejdet er først og fremmest spændende, fordi man er med til at beslutte og arrangere en masse, som andre har glæde af. Det er fedt at se idéerne blive ført ud i livet, som for eksempel i efteråret 2020, hvor jeg arrangerede særvisning af filmen ”Systembryder” 16 steder i landet med deltagelse af politikere og embedsmænd, siger Marianne List.

Arbejdet med Barnets Lov er en stor milepæl, fordi der nu kommer en lovgivning, som på afgørende vis kan forbedre forholdene for anbragte børn.

- Det er meget tilfredsstillende at se, at noget af det, som jeg har været med til at pege på, er kommet med i udspillet ”Barnet Først”, som skal danne grundlag for den kommende Barnets Lov. Det giver en vished for, at man er med til at gøre en forskel.

 

2 formænd med mange idéer

I de første mange år var Jens Vegge Bjørck formand for PLF. Han var med til at stifte PLF i 2002 sammen med andre, der var utilfredse med SL’s arbejde for plejefamilierne.

- Jeg kom i bestyrelsen i 2003 og oplevede, at Jens var fuld af idéer og initiativer. Vi havde et godt samarbejde. Min rolle var ofte at være med til at føre tingene ud i livet, og jeg havde blandt andet sammen med Hanne Niemann ansvaret for PLF’s medlemsblad, hvor Jens skrev lederen. Det gik fint, bortset fra, at jeg altid måtte rykke ham for at levere til tiden. Han sagde til mig, at han blev inspireret til at skrive, når han gik i bad. Så når deadline var overskredet, kunne jeg bare ringe og sige: Nu skal du snart i bad!

 - I 2016 blev Thomas Vorre valgt som formand, og vi blev en rigtig fagforening under Serviceforbundet i 2019. Jeg er også glad for at arbejde sammen med Thomas, som i lighed med Jens er fuld af gode idéer. Når vi kører sammen til møder, kan jeg ofte at skrive en hel masse ned på min blok, som Thomas tænker, at vi da også lige kan gøre.

 

Vi kæmper stadig for det samme

Når Marianne List tænker tilbage, så synes hun, at der er sket meget på de 18 år, og så alligevel ikke.

- Vi kæmper stadig for det samme: Bedre vilkår for anbragte børn og ordnede forhold for plejefamilierne. Det har ikke ændret sig.

- Vi er forhåbentlig kommet tættere på målet i forhold til at skaffe bedre forhold for plejefamilierne. Vi har blandt andet sendt et forslag til KL til en overenskomst. Og med forslaget til Barnets Lov, hvor vi er blevet hørt som fagforening og interesseorganisation, vil vi få nogle bedre vilkår – både for anbragte børn og for plejefamilierne.

 

En del af noget større i Serviceforbundet

Det er en afgørende forskel og forbedring, at PLF er blevet en fagforening under Serviceforbundet.

- Vi har en større politisk gennemslagskraft som fagforening og som en del af Serviceforbundet. Vi har fået mere muskelkraft, både i forhold at få vores synspunkter frem og påvirke lovgivningen, og i forhold til at kunne hjælpe det enkelte medlem, siger Marianne List.

- Derfor er det så vigtigt at tiltrække mange flere plejefamilier. Jo flere, vi er, jo stærkere er vi. Så prik din plejefamiliekollega på skulderen og fortæl, at han eller hun skal undersøge, hvad PLF kan tilbyde.

 

Fortsat aktiv

Når Marianne List takker af ved næste generalforsamling, bliver det ikke en tilværelse i lænestolen. Der er masser af planer og projekter i horisonten.

- Jeg er sådan indrettet, at der skal ske noget. Jeg har holdninger og meninger, og hvis man vil opnå noget, så må man gøre en aktiv indsats for det. Jeg er blevet opfordret til at stille op til byrådet for S til kommunevalget i efteråret, og det overvejer jeg.

- Eigil og jeg går også med planer om et seniorbofællesskab, nu hvor vores egne 3 børn for længst er fløjet fra reden, og det sidste plejebarn er næsten voksent. Jeg er med i en arbejdsgruppe her i Løjt, hvor vi arbejder på at få opført et seniorbofællesskab, slutter Marianne List.

Hvis du har lyst til at vide mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte Marianne.

 

FAKTABOKS

Marianne List bor sammen med sin mand Eigil i Løjt Kirkeby ved Aabenraa. Eigil har ansvaret for PLF’s hjemmeside og andre administrative opgaver.
I 1983 fik Eigil og Marianne List et handicappet barn i aflastning. De har haft mange forskellige opgaver, både for børn der havde brug for en familie, men også børn hvor forældrene havde brug for aflastning. Det sidste plejebarn Maja er 16 år.
Sammen har de 3 voksne børn.
Marianne er uddannet socialpædagog og har arbejdet i 8 år som familiekonsulent i Aabenraa Kommune. Siden 1983 har hun arbejdet som både fuldtids og deltids plejemor. Marianne fortsætter som projektleder for Projekt Netværket, hvor der arbejdes på at komme længere ud og få det forankret.

23. februar 2021

Karin Skolnik