Kommunerne skal ikke styre økonomien ved anbringelser

Forhåbentlig trækker regeringen i den rigtige retning for plejebørn og plejeforældre.

Der er 2 mangler ved det ellers gode udspil fra regeringen: Børnene Først. Plejefamilier skal have en ordentlig overenskomst, og anbringelsesøkonomien skal ud af kommunerne.

PLF fik udspillet ”Børnene Først” dagen før pressemødet, så vi havde mulighed for at orienterer os om udspillet forud for journalisterne, siger formand for PLF Thomas Vorre.

Det, som overordnet kendetegner udspillet, er, at der aldrig tidligere i historien har været taget et så stort livtag med anbringelsesområdet. Samtidig har udgangspunktet været at se på problemerne fra barnets perspektiv og ikke fra forældrenes, plejefamiliernes, institutionernes, rådgivernes eller kommunernes perspektiv. Det er meget forfriskende og troværdigt.

 

PLF fik sat sit aftryk på udspillet

Rigtig mange af de ting, vi havde anbefalet ministeren, er inkluderet i udspillet, hvilket er helt fantastisk. Blandt andet et større fokus på barnets retssikkerhed, at man ikke bare skal kunne flytte et barn, men at børn skal have mulighed for en second opinion inden en endelig beslutning om at flytte kommer på tale. Plejefamilien skal ligeledes have større grad af part i plejebarnets anbringelsessag.

 

Men der mangler en løsning på 2 grundlæggende problemer

Men skal vi have løst problemerne med manglende plejefamilier samt mangelfuld opfølgning af børn, som lever under helt uacceptable og kritisable forhold.

Og så er der 2 ting, som skal laves om:

  1. Plejefamilier skal have en ordentlig overenskomst
  2. Anbringelsesøkonomien skal ud af kommunerne

Løses de 2 ovennævnte punkter, tror jeg, alle andre problemer bliver løst, fordi langt de fleste rådgivere ville skride tidligere ind, end de gør i dag, fordi økonomien – som det er i dag – har så stor en vægt i deres hverdag. Det har i den grad påvirket 12.000 børns barndom. Gennemsnittet af første gangs anbringelser er 12,5 år, hvilket fortæller historien om, at det ikke kun er Guldborgsund, som har skubbet de dyre anbringelser foran sig gennem alt for lang tid. Prisen har børnene betalt.

 

Svært at tiltrække dygtige plejefamilier

Næsten 20 procent af PLFs medlemmer har haft en sag med deres kommune. Det fortæller noget om, hvorfor det ikke er spor populært at blive plejefamilie. Konsekvensen er, at det er rigtig svært at tiltrække dygtige familier med stor faglighed.

Heldigvis er der stadig familier i Danmark med store hjerter og rummelighed. Familier, som ønsker at gøre en forskel for børn, der ikke har haft den letteste start.

Men som et bestyrelsesmed fra De Anbragtes Vilkår sagde, så har børn og unge brug for en plejefamilie, som ikke kun giver hjerterum og tag over hovedet, men som samtidig kan håndtere børn og unge med udfordringer.

 

Barnets Lov

Jeg håber virkelig, at den endelige lovgivning vil komme til at løse de anbragte børns livsvilkår, og at vi samtidig får løst plejefamiliernes manglende rettigheder.

I den kommende tid vil vi forsøge at rette fokus på enkelte af de 43 punkter i udspillet ”Barnet Først”. Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, som har synspunkter og oplevelser i forhold til dette.

23. februar 2021

Thomas Vorre