logo-image
Flere lokalgrupper og specialistgrupper er på ønskelisten

Når man ikke kan mødes fysisk, så må det foregå over nettet. Det har de fleste vænnet os til, og derfor forsøgte PLF sig med 2 virtuelle fællesmøder, hvor alle medlemmer kunne byde ind med synspunkter og gode ideer. Se eller gense hovedpunkterne fra det første virtuelle PLF-møde.

Der var 55 deltagere til det første møde 11. marts, og det var mere, end hvad bestyrelsen havde forventet. Så alene af den grund var mødet en succes. 17. marts var der endnu et møde for dem, der ikke kunne deltage i dagtimerne 11. marts.

På den virtuelle platform Zoom var der gang i oplæggene og kommentarerne i chatfunktionen. Mødet var inddelt i emnerne: Organisation og struktur, regeringens udspil: ”Børnene først” og grænsesagen mellem SL og PLF.

Under emnet organisation og struktur var det tydeligt, at mange gerne så flere lokalgrupper, der kan arbejde politisk lokalt og komme i dialog med kommunerne. Jo flere stærke lokalgrupper, jo stærkere kan bestyrelsen i PLF også blive. Der var forslag om, at en repræsentant fra hver lokalgruppe kan få ret til, men ikke pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Også specialistgrupper blev efterlyst. Disse grupper skal fokusere på de forskellige diagnoseproblematikker hos plejebørnene. De skal også samarbejde med interesseorganisationerne, så plejefamilierne kan blive stærkere i forhold til de diagnoser, som mange plejebørn.

Vi skal ikke adoptere

Under emnet ”Børnene først” handlede meget af diskussionen om adoption. Det i øvrigt gode udspil rummer en større adgang til adoption, og mange ville gerne have slået fast, at plejefamilier er kompetente plejere for børnene, ikke adoptanter.

Det er åbenlyst, at kommunerne kan spare penge, hvis en plejefamilie adopterer plejebarnet. Og det er endnu et argument for, at økonomien skal ud af kommunerne.

Redegjorde for grænsesagen

I forhold til grænsesagen redegjorde formand Thomas Vorre for de forskellige faser i sagen og det forgæves forsøg på dialog med SL.

24. marts 2021