Har du svaret på undersøgelsen om plejebørns digitale kontakt?

Du kan nå det endnu. Svarfristen er 10. maj. Undersøgelsen handler om plejebørns digitale kontakt til forældre og øvrigt familienetværk.


Hvordan er det digitale kontakt med forældre og øvrigt familienetværk? Det skal en undersøgelse afdække.

Forældre oplever, at deres børns kontaktflader og former ændres med øgede digitale kontaktformer og muligheder. Hvordan ser det ud i forhold til familieplejeanbragte børn og unge og deres digitale kontakt til forældre og øvrigt familienetværk?

Der er lavet undersøgelser, som belyser anbragte børn og unges kontakt med forældre og øvrigt familienetværk, men undersøgelserne handler om det fysiske samvær.

Derimod er der ikke tidligere lavet undersøgelser som belyser den digitale kontakt. PLF står sammen med SL for udsendelse af spørgeskemaer, som Fabu står bag i undersøgelsen ”Døgnanbragte plejebørns digitale kommunikation med deres forældre og øvrige familienetværk”.

Kontakten skal afdækkes

Med undersøgelsen afdækkes hvor megen kontakt der er og til hvem samt i hvilken form og hvorvidt omfanget er ændret. Endvidere afdækkes plejeforældrenes oplevelse af hvordan den digitale kontaktform påvirker barnets- eller den unges s kontakt med forældre og øvrigt familienetværk. Undersøgelsens resultater vil bl.a. blive formidlet på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. PLF støtter op om undersøgelsen.

Den er udsendt til foreningens medlemmer, registreret som er plejeforældre. Husk svarfristen 10. maj.

Hvis du ikke har modtaget undersøgelsen, så kontakt PLF.

 

26. april 2021