Ny aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge

Skrevet af PLF

marts 16, 2022

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 16. marts indgået en aftale, der skal sikre, at børn på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder får den undervisning, de har krav på. Aftalen styrker kommunernes ansvar og skaber bedre rammer for tilsynet på området.

Anbragte og udsatte børn og unge skal have det undervisningstilbud, de har krav på, så de får de bedst mulige forudsætninger for at komme videre på en ungdomsuddannelse. Det er regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om at sikre med en ny aftale.

Aftalen styrker blandt andet det kommunale myndighedsansvar for dagbehandlingstilbud og specialundervisningstilbud på anbringelsessteder. Det betyder, at offentlige og private tilbud skal indgå en kvalitetsaftale med kommunen. Kvalitetsaftalerne skal indgås efter en skabelon, som udarbejdes i samarbejde med parter og interessenter. For dagbehandlingstilbud skal kvalitetsaftalen både omfatte undervisningstilbuddet og den socialfaglige del. I kvalitetsaftalen stilles der endvidere krav til samarbejde mellem henholdsvis det lokale skolevæsen og dagbehandlingstilbud og specialundervisningstilbud på interne skoler. Det sker blandt andet efter flere eksempler på, at børn på interne skoler ikke har fået den undervisning, de har krav på.

LINK: Læs her hele den vedtaget aftale tekst