Ny lov

Skrevet af PLF

januar 11, 2022

Før jul vedtog Folketinget et forslag om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn.
Lovforslaget træder i kraft den 1. februar 2022 og medfører en række ændringer i tilsynets praksis samt i kravene ved os som plejefamilier.
De vigtigste ændringer for plejefamilier er:

  • Ved adresseændringer, der medfører, at en plejefamilie bliver underlagt et andet socialtilsyn, indføres en karensperiode. Det betyder, at plejefamilien fortsat vil høre under det socialtilsyn, som det hidtil har været underlagt, i et år.
  • Dispensation fra en godkendelse kan søges uden behandling af en væsentlig ændring af godkendelsen.
  • Det bliver muligt for socialtilsynet at træffe afgørelse om skærpet tilsyn, uden samtidig at udstede påbud.
  • Ændrede regler i forhold til akutanbringelser.
  • At plejefamilie har den fornødne økonomi som giver grundlag for en stabil anbringelse.Læs selv her den ændrede lov: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2620