Nye retningslinier for plejefamilier

Skrevet af PLF

september 21, 2020

Kære plejefamilier

I vedhæftede fil finder I de nyeste retningslinjer, hvor der fra afsnit 4 og frem beskrevet hvordan I skal håndtere corona-situationen i plejefamilien. Både ved samvær, ved legeaftaler og hvis dit plejebarn bliver syg, eller der er mistanke om at det er en smittet i hjemmet. Der står også at kommunen skal vejlede og være særligt opmærksom på det pres en plejefamilie kan stå i.

For børn og unge kan det være svært at forstå og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Plejefamilier eller medarbejdere på anbringelsessteder har derfor fortsat en særlig opgave med at hjælpe børnene og de unge med at efterleve retningslinjerne, samtidig med at der skabes tryghed i en anderledes hverdag. Anbringelsesstederne skal understøtte børnenes og de unges øgede aktivitet frem mod vanligt niveau samtidig med, at der tages hensyn til smittereduktion, tryghed og trivsel. Anvendelsen af værnemidler skal iagttage barnets behov for omsorg, nærvær m.v.

Orientering om opdaterede retningslinjer

Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet 5. udgave