19. september 2019

Er du ledig, kan du være i a-kasse og få dagpenge som plejefamilie

19. september 2019

Ikke realistisk, at 16-årige plejebørn flytter hjemmefra

19. september 2019

Ny fagbog: Jeg er godt anbragt, når…

19. september 2019

Ny håndbog fra Socialministeriet om det gode anbringelsesforløb

19. september 2019

Ny bog: Spor, der forløser

19. september 2019

Ferieloven gælder også for plejefamilier

Kender du reglerne i den nye ferielov? Det er blandt andet noget med indefrysning af feriedage i en overgangsordningsordning, inden den nye lov træder i kraft 1. september 2020. Den nye ferielov betyder, at vi som de fleste andre europæiske lande får ”samtidighedsferie”. Dermed kommer du til at optjene og afholde ferie samtidig.

18. september 2019

Skal du med til børneyoga i Odense

29. august 2019

Sådan er reglerne, når du er ledig

29. august 2019

Plejefamiliernes Landsforening bekymret over Herning Kommune

21. august 2019

Den nye lov - hvad betyder den for plejefamilier?

21. august 2019

Deltag i et kursus direkte på din pc eller telefon

19. august 2019

Færre børn bliver anbragt uden for hjemmet - og en større andel kommer i plejefamilier

19. august 2019

Plejebørn kan snart skabe deres egen livshistorie via en app

19. august 2019

Ny principafgørelse: Samtykke skal til for at ændre anbringelsessted

13. juni 2019

Svar til Elin Søndergaard

20. april 2019

Plejefamiliernes Landsforening optages i Serviceforbundet

11. april 2019

Plejefamiliernes Landsforening melder sig ind i Serviceforbundet

10. april 2019

Din nye fagforening Plejefamiliernes Landsforening bliver nu en del af Serviceforbundet

12. marts 2019

Der er akut behov for ordentlige løn- og arbejdsvilkår for plejefamilier

12. marts 2019

Nu stifter 800 familieplejere helt ny fagforening

09. marts 2019

Danske plejefamilier stifter ny fagforening

23. februar 2019

Socialminister kritiserer kommune

25. januar 2019

Pressemeddelelse

25. januar 2019

Minister skal se på pleje-sag

24. januar 2019

ANTALLET AF UDSATTE BØRN OG UNGE ER STEGET

23. januar 2019

Tvist mellem kommune og plejeforældre tvinger 12-årig dreng på institution: - Det gør mig bange

21. januar 2019

Vil du være noget for anbragte børn og unge?

21. januar 2019

Maria var i pleje - nu er hun frivillig for andre anbragte

21. januar 2019

Et væsentligt projekt .

21. januar 2019

Minister: Lolland tvangsadopterer ikke for at spare penge

20. januar 2019

Tvangsadoptioner

11. januar 2019

PLF til møde med KL

04. januar 2019

Adoption uden samtykke

02. januar 2019

Over halvdelen af anbragte børn føler sig utrygge på opholdssteder

27. december 2018

Socialrådgiver: 'Sagsbehandlere er ikke gode nok'

26. december 2018

Plejefamilier i klemme - børn får ikke lov at sige farvel

25. december 2018

Plejefamilier i klemme: 'Vi holder ikke fri eller siger op'

22. december 2018

Emilie og Rasmus gik i skole: De kom aldrig hjem

10. oktober 2018

Gode plejefamilier skal ikke falde for formelle krav

27. september 2018

Afbureaukratiser børneområdet og gavn udsatte børn

13. september 2018

Kommuner opkræver fritidsløn fra anbragte børn og unge

24. august 2018

Sådan vil regeringen give udsatte børn en bedre start

28. juni 2018

Ny uddannelse slukker plejefamiliers tørst efter viden

14. juni 2018

Ny alliance vil styrke kvaliteten af den samlede sociale indsats over for anbragte

12. juni 2018

Syv ud af ti plejebørn modtager støtte

05. juni 2018

Plejefamilier: Børn oplever unødvendige overgreb fra systemet

23. maj 2018

Politisk flertal for at lade anbragte børn beholde løn for fritidsjob

17. maj 2018

Anbragte unge med psykiske vanskeligheder

09. maj 2018

Giv os samme forhold som funktionæransatte

16. marts 2018

Skitur 2018 for PLF medlemmer

26. februar 2018

Vejen til bedre anbringelser går gennem barnet

25. januar 2018

Anbragte børn har overraskende stort behov for støtte i skolen

18. januar 2018

Vold og seksuelle overgreb mod børn - En guide til plejefamilier

22. december 2017

Leder fra PLF Blad 4-2017

11. december 2017

Mere viden om plejefamilier

05. december 2017

PLF har flere ben!

05. december 2017

PLF har flere ben!

05. december 2017

Femtedel af 11.000 anbragte børn går ikke i skole i månedsvis

13. oktober 2017

Socialminister vil fjerne plejefamilier fra kommuner

02. oktober 2017

Mangelfuld implementering af Barnets Reform er ikke godt nok

Fra politisk hold er der taget en række tiltag for at forbedre forholdene for anbragte børn. Desværre er implementeringen i landets kommuner ikke god nok, mener Karina Adsbøl (DF).

13. september 2017

Hvidovre Kommune truer med lønnedsættelser!

28. august 2017

Anbragte børn trives bedre i plejefamilie end på institution

Anbragte børn trives bedre i plejefamilie end på institution

24. august 2017

Mangel på støtte til plejefamilier er ødelæggende for anbragte børn

Selv om børn i stigende grad anbringes i plejefamilier, som er langt billigere end institutionsanbringelser, får familierne ofte ikke den nødvendige støtte og efteruddannelse. Det viser ny forskning. Udviklingen vil føre til flere sammenbrud i anbringelserne, fordi også belastede børn med diagnoser anbringes i plejefamilier, påpeger eksperter og Landsforeningen for Plejefamilier

18. august 2017

Professor om socialkrisen: Ingen tvinger kommuner til at gå til den yderste grænse

17. august 2017

Nye tal om plejefamilier

15. august 2017

Kommuner svigter 4 ud af 10 anbragte børn

Ny undersøgelse: Kommuner svigter 4 ud af 10 anbragte børn

28. juni 2017

20-25 pct. af alle anbragte børn og unge har en psykiatrisk diagnose

20-25 pct. af alle anbragte børn og unge har en psykiatrisk diagnose

11. juni 2017

Plejebørn lades i stikken

Spændende interview med Mai Mekado

01. juni 2017

Hver femte kontanthjælps­modtager har været anbragt

Og hver tredje mellem 18 og 37 år har haft mindst én forebyggende foranstaltning som barn eller ung, viser ny undersøgelse

29. maj 2017

Der er fundet fejl i behandlingen i samtlige undersøgte sager i kommunen

18. maj 2017

Selvfølgelig skal plejefamilier være klædt på til opgaven!

17. maj 2017

Høringssvar til Guldborgsund Kommune

Høringssvar i forbindelse med udarbejdelse af ny vederlagsmodel i Guldborgsund kommune

29. marts 2017

Pressemeddelelse omkring Plejefamilier i Randers gik for langt

Randers-pressemeddelelse gik for langt i fortolkningen!

06. marts 2017

SOCIALMINISTER LYTTER TIL TIDLIGERE ANBRAGTE

SOCIALMINISTER LYTTER TIL TIDLIGERE ANBRAGTE Tre unge piger fra Projekt Netværket var forbi Christiansborg og socialminister Mai Mercado for at give deres erfaringer videre

23. februar 2017

Anbragte børn trives i skolen og vil gerne uddanne sig

Flere og flere anbragte børn og unge går i almindelige folkeskoler, og der trives de gennemgående godt

07. februar 2017

Fusion mellem SFI og KORA kan skade social forskning

I en sag, som får så vidtrækkende konsekvenser som den forestående fusion, er det afgørende at sikre, at alle parter bliver hørt.

26. januar 2017

Afgørelse truer unges efterværn

Ankestyrelsen har fundet, at refusions praksis i forbindelse med det økonomiske samarbejde mellem en ungs bopæls- og anbringelseskommune har været håndteret forkert.

18. januar 2017

Ny lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Fra 1. januar 2017 træder lov om voksenansvar i kraft. Loven erstatter den hidtidige magtanvendelsesbekendtgørelse over fra anbragte børn og unge.

12. december 2016

Ankestyrelsens principafgørelse 76-16 om anbringelse

Ankestyrelsens principafgørelse 76-16 om anbringelse med samtykke - tidsbegrænset anbringelse - ophør af anbringelse - hjemgivelse og hjemgivelsesperiode

23. november 2016

Anbragte børn og unge mangler handleplaner

Anbragte børn og unge mangler handleplaner Ombudsmanden kritiserer kommuner for ikke at have udarbejdet handleplaner

17. november 2016

Sådan er reglerne for at anbringe nyfødte med tvang

10. november 2016

Information til Plejefamiilier

Plejefamiliers generelle problemstilling er, at vi overhovedet ikke har nogle rettigheder. Dette udnytter kommunerne på en måde som sætter plejefamilier og deres børn i en umenneskelig situation.

31. oktober 2016

Læs PLF´s formand svare LA

LA's Merete Riisager foreslår at bruge nogle af de penge som plejefamilier får i vederlag til at opgradere deres mangelfulde viden via kurser og uddannelse.

31. oktober 2016

LA vil sætte plejefamilier ned i løn

ANBRINGELSER: Plejefamilier skal have mere uddannelse, mener Liberal Alliance. Til gengæld skal lønnen til familierne barberes ned.

30. oktober 2016

Kommuner vil anbringe flere børn hos deres familie for at spare penge

Økonomiske mål om at anbringe udsatte børn hos f.eks. bedsteforældre er på kant med loven, vurderer professor.

28. oktober 2016

Det virker, når vi støtter plejefamilierne fagligt

Plejeforældre får et bredere perspektiv på deres opgave og en bedre forståelse af barnet

13. oktober 2016

Tønder etablerer netværk for anbragte børn

Sammen med Projekt Netværket vil Tønder Kommune give nuværende og tidligere anbragte børn og unge mulighed for at være sammen i netværksgrupper

11. oktober 2016

Sagen i Odense er ikke enestående

02. oktober 2016

Mere end 100 plejefamilier og hjem til socialt udsatte er tvangslukket

De nye socialtilsyn har siden 2014 fjernet godkendelsen fra adskillige tilbud pga. dårlig kvalitet. Der skal stilles endnu større krav til fagligheden, mener flere parter.

22. september 2016

Plejefamilier kan ikke være andet end mini-institutioner

Minister: Plejefamilier skal ikke være mini-institutioner PLF: Plejefamilier kan ikke være andet end mini-institutioner  Af Thomas Vorre, Formand PLF

22. september 2016

Plejefamilier skal være familier, ikke behandlere,

Plejefamilier skal være familier, ikke behandlere, mener socialminister Karen Ellemann (V). (Social- og Indenrigsministeriet) REPLIK: Vi behøver ikke at uddanne og professionalisere de familier, der tager imod plejebørn. Deres opgave er først og fremmest at skabe nogle kærlige og trygge rammer, skriver socialminister Karen Ellemann.

07. september 2016

Professor afliver seks myter om anbringelsesområdet

Udgifterne til anbringelsesområdet stiger eksplosivt. Eller gør de nu også det? Professor aflivede mandag seks velkendte myter fra anbringelsesområdet

07. september 2016

Børnerådet efterlyser mere og bedre inddragelse af børn og unge

Alt for mange børn og unge oplever, at der bliver truffet beslutninger hen over hovedet på dem, eller at der bliver igangsat indsatser uden et egentligt børneperspektiv.

12. august 2016

Hvidovre opsporer småbørns mistrivsel tidligt

"Sveriges-modellen": Samtlige ansatte på 0-6 års området klædes på til bedre at kunne hjælpe familier og børn, der har det svært

10. august 2016

Socialminister lover bod og bedring

Socialminister lover bod og bedring for anbragte børn

10. august 2016

Ti års indsats har ikke hjulpet anbragte børn

Børn, der er anbragte uden for hjemmet i plejefamilier eller på institution, får ikke nok hjælp. Det mener Statsrevisorerne, som kritiserer, at kommunernes sagsbehandling i mange anbringelsessager ikke overholder loven.

20. juni 2016

Anbragte børn skal hjælpes til uddannelse af voksne mentorer

25. maj 2016

Mere end hver femte i 9. klasse har skadet sig selv

Mere end hver femte i 9. klasse har skadet sig selv

07. april 2016

Plejefamiliernes Landsforening har fået ny formand

Tak Jens, velkommen Thomas Pressemeddelelse

04. april 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE BLANDT ANBRAGTE BØRN OG UNGE, 2016

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd gen-nemfører nu i foråret 2016 den anden runde af en landsdækkende undersøgelse af anbragte børn og un-ges trivsel. Formålet er at følge op på det positive bil-lede fra 2014 af, hvordan anbragte børn og unge har det, fx i forhold til voksenrelationer, venner, sundhed, skolegang og fritidsliv.

21. marts 2016

FAMILIEPLEJERE – ANSATTE ELLER SELSTÆNDIGE?

Sammenfatning af konklusionerne i dette notat Det er KL’s vurdering, at familieplejere efter en sædvanlig standardkontrakt med en kommune om anbringelse af et barn i ansættelses- og arbejdsretlig samt forvaltningsretlig henseende – ligesom for 10 år siden – ikke kan be- tragtes som ansatte i kommunerne, men skal anses som selvstændige.

11. marts 2016

Plejefamilier i oprør over lønnedgang

Plejefamiliernes Landsforening fraråder folk at tage plejebørn.

08. marts 2016

Underretninger om 42.484 børn i 2014

Kommunerne modtog 64.652 underretninger om udsatte børn i de sidste ni måneder af 2014.

08. marts 2016

Efter 25 år: Børn kender stadig ikke deres rettigheder

Halvdelen af Danmarks børn og unge kender fortsat ikke deres rettigheder efter 25 år med børnekonventionen. Det svækker særligt udsatte børn, mener flere børneorganisationer, der ønsker rettigheder på skoleskemaet. V afviser ændringer.

03. marts 2016

Åbent brev til Guldborgsund kommune

Kommunikation med Guldborgsund kommune

29. februar 2016

Hver anden ung kender ikke sine rettigheder

Halvdelen af unge i 14-15-års alderen har et lavt kendskab til børns rettigheder.

04. februar 2016

Tilfredshed med Socialtilsynet

De fleste plejefamilier og andre sociale tilbud er tilfredse med det nye socialtilsyn

03. februar 2016

'Anbragt i Helvede': På vej med 24 nye sager om omsorgssvigt

Børns Vilkår på vej med 24 nye sager om omsorgssvigt.

28. januar 2016

Statsforvaltningen belyser barnets perspektiv godt i sager om samvær

I en del sager bliver barnets perspektiv dog ikke tilstrækkelig begrundet i afgørelsen. Det betyder, at det kan være uklart, hvilken betydning oplysningerne har haft for afgørelsen. Det viser Ankestyrelsens praksisundersøgelse om samværssager.

23. januar 2016

Plejefamilier som kun løser aflastningsopgaver

Den generelle godkendelse bortfalder hos plejefamilier, som de sidste tre år kun har haft aflastningsopgaver i henhold til Servicelovens § 84.

21. januar 2016

Udbredelse af god praksis for vederlag på plejefamilieområdet

For at skabe ro og stabilitet omkring aflønningen af plejefamilier udarbejdes en guide til implementering af god praksis for vederlag og kontrakter. Guiden udarbejdes på baggrund af en kortlægning af eksisterende vederlagsmodeller og testes i regi af det kommunale netværk på plejefamilieområdet.

28. december 2015

Afgørelse fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om private tilbud, der er organiseret som interessentskaber, skal have en vedtægt og en bestyrelse for at blive godkendt efter socialtilsynsloven.

09. december 2015

Odenses ulovlige håndtering af børnesager blev udløst af et sparekrav på ti mio. kr

Odenses ulovlige håndtering af børnesager blev udløst af et sparekrav på ti mio. kr. Behovet for besparelser er siden blevet flerdoblet.

04. december 2015

Kommune hjemtager anbragte børn!

ESBJERG: Med en tidligere indsats vil Esbjerg Kommune nedbringe antallet af anbringelser, og de børn, der er anbragt, skal så vidt muligt hentes hjem til en hjemmebaseret indsats i kommunen.

03. december 2015

Roskilde afprøver nu plejefamilier til uledsagede flygtningebørn

Velux-fonden støtter projekt i Roskilde, der sammen med plejefamilier vil afprøve nye modeller for at hjælpe den voksende gruppe flygtningebørn, der kommer uden deres forældre

02. december 2015

Kommunerne er godt i gang med implementering af Overgrebspakken

Kommunerne er godt på vej til at få styr på, hvordan de håndterer og følger op på underretninger om overgreb på børn og unge. Det viser en undersøgelse fra Ankestyrelsen.

30. november 2015

Børn og unge-udvalgene får større kompetence

Det gælder i sager om ændring af anbringelsessted uden samtykke. Kompetencen til at afgøre selve ændringen af anbringelsesstedet er nu flyttet fra forvaltningen til børn og unge-udvalget.

30. november 2015

Anbringelsesstatistik 2014: Færre anbragte børn og unge i 2014

I 2014 traf kommunerne færre afgørelser i sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet sammenlignet med de foregående år. Der blev samtidig iværksat/gennemført færre anbringelser.

20. november 2015

Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner

Ankestyrelsen har gennemført en større undersøgelse af plejefamilieområdet. Undersøgelsen viser, at hovedparten af kommuner og plejefamilier er tilfredse med deres samarbejde. Nogle mener også, at samarbejdet kan blive bedre.

19. november 2015

Døgnplejere - børn - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere

10. november 2015

Socialt sårbare børn halter efter i grundskolen

Børn, der vokser op under socialt vanskelige vilkår, klarer sig markant dårligere ved afgangsprøven i 9. klasse end deres jævnaldrende, viser en ny KORA-undersøgelse for Socialstyrelsen. Næsten hvert fjerde sårbare barn tager slet ikke afgangsprøven, og de, som gør, opnår hele to karakterpoint lavere gennemsnit end den øvrige børnegruppe. De sårbare børns skolepræstationer er en stor udfordring for alle landets kommuner.

29. september 2015

Regeringens børnepakke sløjfes!

Når regeringen tirsdag fremlægger sit finanslovs-forslag er der ikke penge til den tidligere regerings børnepakke, som skulle have sikret et løft på børneområdet.

28. september 2015

Odense Kommune - undersøgelse

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

20. september 2015

Åbent brev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann

Åbent brev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann fra Plejefamiliernes Landsforening

31. august 2015

Mulighed for at blive længere hos plejefamilien

Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse, så 18-årig kunne blive hos sin plejefamilie.

27. august 2015

Socialområdet kræver langsigtet investeringsstrategi

Herning har investeret i at sænke sagsantallet per socialrådgiver. Det har fungeret forebyggende – og sparet kommunen penge. Det bør landspolitikerne lære, skriver Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

24. juli 2015

Kerteminde følger Herning-model og ansætter flere socialrådgivere

10. juli 2015

Modregning i plejefamiliers vederlag

Modregning i plejefamiliers vederlag overholder ikke normal retspraksis og er derfor ikke lovlig!

25. juni 2015

Socialrådgivere: Vi har forsøgt at slå alarm i årevis

-Det er fuldstændigt alarmerende, mener Dansk Socialrådgiverforening om det høje arbejdspres på børne- og familieområdet i kommunerne. For meget administrativt arbejde presser socialrådgivere.

15. juni 2015

Personrettet tilsyn ja - men uden at møde personen

Nyt socialtilsyn uden kammeratlige relationer gør status - måske skal tilsynet ikke kun rettes mod botilbud men også mod myndighederne

07. juni 2015

Løndumpning af plejefamilier

Åbnet brev angående løndumpning af plejefamilier. indspark til valget

03. juni 2015

De Anbragtes Vilkår og PLF får 3,7 millioner kr. til at starte netværksgrupper for anbragte

De Anbragtes Vilkår og Plejefamiliernes Landsforeningen får 3,7 millioner kr. til at starte netværksgrupper for anbragte børn og unge

13. maj 2015

Pressemeddelelse vedr. tvangsadoption

Pressemeddelelse vedrørende præcedens afgørelse i Østre Landsret fredag 10 april 2015 om tvangsadoption af 8-årig pige anbragt frivilligt (med biologisk mors samtykke) i familiepleje Der er nu faldet dom i den sag, som fremover vil danne præcedens for brug af den tvangsadoptionslov, der i de kommende uger forventes vedtaget af Folketinget.

08. maj 2015

Opstart netværksgruppe på Langeland

Nye muligheder til plejefamilier på Langeland og omegn. Kom og vær med til at stå sammen i glæder og udfordringer omkring det at være plejefamilie. Opstart torsdag D. 21. Maj. Kl. 10.00 - 12.30

29. april 2015

En opringning fra PLF var afgørende for to små børn.

I elvte time har PLF været med til at redde to små støvbolde på 1½ og 2 år fra igen at skulle skifte anbringelses sted. Tak til kommunen fordi I tog vores henvendelse alvorligt - og handlede! Vi vil gerne opfordre til, at alle kommuner får styr på deres sagsbehandling nu! Det er lige præcis en sag som denne, der er med til at vi i PLF ikke kan anbefale nogen at blive plejefamilier. Den uvished kan ingen holde til, hverken plejebørnene eller plejefamilierne.

27. april 2015

Bred opbakning til at følge anbragte unge ind i voksenlivet

Kun SF og EL har som officiel politik, at anbragte unge, der fylder 18, skal have tilbudt såkaldt efterværn. Alligevel bakker folketingskandidater på tværs af partiskel tydeligt op om et retskrav. 89 pct. af de socialdemokrater, som har deltaget i en socialpolitisk kandidattest, melder sig under fanerne

07. april 2015

Anbragte børn koster på Bornholm

Tunge sager om anbragte børn på Bornholm koster kommunen dyrt. Der bliver brugt mange flere penge på området sammenlignet med resten af landets kommuner.

18. marts 2015

Tvangsbortadoptioner

Manu Sareen læner sig op ad en rapport, der bygger på årtier gamle undersøgelser fra bl.a. Indien, når han argumenterer for flere tvangsbortadoptioner. Konklusionerne kan ikke overføres til danske børn, siger forsker bag rapporten.

10. december 2014

Socialrådgiverne skal bruge mere tid hos familier, der har brug for støtte

ODENSE: En ændret praksis på området for udsatte børn i Odense Kommune skal fremover betyde en mere forebyggende og hu